เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่27 สิงหาคม 2557

ช่วงเช้า
เวลา 8.00 - 12.00น. เดินทางไปพบหมอกระดูกที่โรงพยาบาลนางรอง โดยมีคุณครูประเสริฐ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนเพชรคลองสวาย จังหวัดศรีสะเกษ ขับรถของมูลนิธิเวปโฟว์ไทยไปส่ง ขากลับแวะซื้อกล้ามะพร้าวพันธุ์น้ำหอมจำนวน 2 ต้นและไปช่วยครูประเสริฐปลูกไว้นอกรั้วด้านหลังโรงเรียนใกล้กับที่พักสงฆ์
ภาคบ่าย
เก็บตกถ่ายภาพกับกัลยาณมิตร