เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายงาน

รายงาน
_ การดำเนินงานในควอเตอร์ที่ 3 จะทำอย่างไร
โรงเรียนได้นัดหมายให้ครูทุกคนเตรียมแผนเพื่อเตรียมขึ้นบล๊อกตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม เป็นต้นไปโดยมีครูท้อป ครูต้อมและครูกุ้งคอยดูแลแนะนำ ในส่วนห้องเรียนได้มีการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเตรียมรับกิจกรรมในควอเตอร์ที่ 3 โดยการใช้กระดาษชานอ้อยทำบอร์ดทุกห้องเพื่อติดผลงานเด็กๆ
_ประเมินภาพรวมของโรงเรียนเป็นอย่างไร ทั้งครูและนักเรียน
จากการเริ่มใช้แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามาระยะหนึ่งนั้น ในระยะแรกครูแต่ละคนยังไม่เข้าใจแนวทางทั้งหมดมีการสะดุดบ้างจะมีทำเป็นบางคนโดยเฉพาะแกนนำจะทำก่อนแต่คนอื่นๆยังเหมือนเดิม เริ่มจากการเข้าแถวในช่วงแรกทั้งครูและนักเรียนต่างยังไม่คุ้นชินกับวิธีการดังกล่าว การให้ แสดงความเคารพกันยังเขินอายกันอยู่
    หลังจากนั้นได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าถึงขั้นตอนต่างๆและมีการซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจตรงกันการปฏิบัติในกิจกรรมหน้าเสาธงก็เริ่มดีขึ้น เริ่มปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันทั้งเด็กและครู
    การทำจิตศึกษา ในช่วงแรกๆให้เอารวมกันห้องเดียวที่ห้องประชุมให้เด็กนอนอย่างเดียวโดยมีครูเวรคอยดูแลไม่มีบทบรรยายใดๆแต่หลังจากได้นำมาถกกันและได้รับคำแนะนำจากครูท้อป ครูต้อม การทำจิตศึกษาก็สามารถทำแยกห้องได้ ครูมีความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนในการทำจิตศึกษาได้ดีขึ้นและนักเรียนหลังจากได้ผ่านจิตศึกษาก็จะมีความสงบมากขึ้น 
_ ความงอกงามของครูทุกคน
ครูส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลังจากได้ผ่านกระบวนการPLC กัน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับเด็กและกระตุ้นให้เด็กสนใจในการเรียนรู้ด้วยปัญหาที่ท้าทายความสามารถในการค้นหาคำตอบให้กับเด็ก ตลอดจนครูสามารถทำจิตศึกษา ทำบอดี้สแกนได้ด้วยตนเอง การควบคุมกำกับระดับชั้นเรียนทำได้ดีขึ้น ครูใช้จิตวิทยาเชิงบวกมากขึ้น นอกจากนั้นก็มีความเข้าใจในการสร้างบล๊อก การลงข้อมูล รูปภาพ ส่วนใหญ่สามารถทำได้ ครูพยายามเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างตามแนวทางของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
_ นักเรียนรายชั้นเป็นอย่างไร

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คนเป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 6 คน นักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมและรูปแบบที่ครูนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีสมาธิมีความพร้อมในการเรียนในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างดี กล้าแสดงออก สามารถบอกความรู้สึก แสดงเหตุผลกับกิจกรรมต่างๆได้เป็นที่น่าพอใจ ความสนใจในการเรียนยาวนานขึ้น รู้จักการรอคอยมีความรับผิดชอบมากขึ้นวิถีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการมากขึ้นกว่าแรกเริ่มโครงการ

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่27 สิงหาคม 2557

ช่วงเช้า
เวลา 8.00 - 12.00น. เดินทางไปพบหมอกระดูกที่โรงพยาบาลนางรอง โดยมีคุณครูประเสริฐ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนเพชรคลองสวาย จังหวัดศรีสะเกษ ขับรถของมูลนิธิเวปโฟว์ไทยไปส่ง ขากลับแวะซื้อกล้ามะพร้าวพันธุ์น้ำหอมจำนวน 2 ต้นและไปช่วยครูประเสริฐปลูกไว้นอกรั้วด้านหลังโรงเรียนใกล้กับที่พักสงฆ์
ภาคบ่าย
เก็บตกถ่ายภาพกับกัลยาณมิตร

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ช่วงเช้า
- เข้าสังเกตกิจกรรมจิตศึกษาชั้น ป.๒ ครูใช้นิ้วมือทุกนิ้ว"ออกกำลังนิ้วมือ"และสังเกตการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคบ่าย
กิจกรรมส่งคำอธิฐานผ่านตะเกียงวิเศษ
ถอดบทเรียนคณิตฯกับครูกลอย
ถอดบทเรียนคณิตฯกับครูฟ้า

ถอดบทเรียนคณิตฯกับครูป้อม

กิจกรรมวันที่ 26 สิงหาคม 2557

สังเกตจิตศึกษา ป.๔ ครูฝน ครูนิ่ม ครูแต
_ นร.ยืนหลับตาสงบ เลือกคนหนึ่งเอาม้วนกระดาษไปแตะคนในวงกลมหนึ่งคน คนที่แตะกลับไปที่เดิม เสร็จแล้วให้หันหลังกลับ คนที่ถูกแตะไปหาคนที่แตะตัวเองให้เจอ(การสังเกต การฟัง ความสงบ การคาดเดา)
_ นั่งลงครูถามความรู้สึกในการตัดสินใจเลือกจากผู้ที่เล่น
_ ครูสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง  pronouns
_ นำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง
_ ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือภาพและสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพโดยครูเปิดหนังสือให้นักเรียนอ่าน
_ ครูสอนคำสรพนามจากเรื่องlittle bear she. He. It. They 
_ ติดคำสรรพนามบนกระดานวาดรูปหัวใจใต้คำทุกคำ 
_ ให้นักเรียนเตรียมสมุด
_ เรียกนักเรียนออกออกไปหน้าชั้นสามคนชายสองหญิงหนึ่งครูชี้นักเรียนคนใดให้บอกคำสรรพนามแทนคนนั้น
_ ดูภาพคำศัพท์ให้บอกคำสรรพนาม เช่นภาพเป็ด=it. ภาพผู้หญิง=Sheเป็นต้น
_ นำคำศัพท์ไปติดให้ตรงกับคำสรรพนามนั้นเช่น mother, father,bird,chair
_ ครูเขียนนามเพิ่มเติมในกลุ่มคำสรรพนามทุกตัว
_ ให้นักเรียนบันทึกคำนามให้ตรงกับคำสรรพนามลงในสมุด
_ ครูให้ใบงานนักเรียนทำต่อ
_สังเกตการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 โดยนักศึกษาฝึกสอน krudear , krutae
_ ทักทายgreeting
Review preposition in. On. Under. Between. Next to.  In front of. Behind. 
Where is the..........? The.......is.  ............
Teacher writes preposition on the blackboard
Look at the picture in the computer.and listen preposition then say follow.
Listen the preposition song 
The students do the exercise 20 munite. And paint the color on their work.
The teacher helps the students who have some problem like how to write the words
How to read. The meaning of the words.b
The students hand it to the teacher on time.
Some students clean the room 

คำแนะนำจากครูยิ้ม
_ การซื้อหนังสือสั่งจากร้านซีเอ็ด
_ สเตปการสอนประมาณ ครูสอนคำศัพท์ต่างๆในหนังสือที่คิดว่าเด็กควรรู้
_ ให้เด็กเขียนคำศัพท์ตามคำบอก
_ ให้เด็กอ่านหนังสือ และสอนหลักภาษาโครงสร้างไวยากรณ์
_ ให้เด็กเติมคำที่หายไป
_ ให้วาดภาพประกอบแต่ละตอน
_ ให้แต่งเรื่องจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ในตอนจบใหม่
หรือ
ให้เด็กอ่านนิทานเลย ถ้าคำศัพท์ไหนเด็กอ่านไม่ได้ก็จะสอนอ่านช่วงนั้นเลย
_ ให้เด็กหาความหมายของคำศัพท์
_ เขียนคำศัพท์
_ เรียนหลักภาษา
_ เติมคำจากเรื่อง
_ วาดภาพประกอบเรื่อง
_ แต่งเรื่องตอนจบใหม่
สรุปองค์ความรู้เป็นหนังสือการ์ตูนช่อง นิทานเล่มเล็ก mind mapping ร้อยแก้ววันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ 24 สิงหาคม 2557


ถอดบทเรียนกับครูณีย์ ครูน้ำผึ้ง
_ อาสาสมัครทำจิตศึกษาโดยครูกุ้ง กิจกรรมตะเกียงแห่งความรัก
_ ครูจุดเทียนเวียนส่งไปทางซ้ายคนที่ได้รับให้ส่งมอบความรักให้สิ่งต่างๆคนทั่วไปตามที่ตนปรารถนา
_ ให้ทุกคนบอกความรู้สึกที่ได้ทำกิจกรรม
_ ครูณีย์ให้บอกความรู้ของตนเองต่อเพื่อนร่วมชั้นโดยเดินเข้าไปคุกเข่าตรงหน้าไหว้และใช้มือประกบกันบอกความรู้สึกแล้วโอบกอดให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกัน สังเกตมีหลายหลั่งน้ำตาเช่นครูตุ๊กตา ครูกานต์ ครูแต๋ ครูบัวหอม
_  ครูนีให้เลโก้2 ชุด ให้ต่อเลโก้โดยคนหนึ่งต่อแล้วอธิบายให้เพื่อนอีกคนฟังแล้วปฏิบัติตาม ห้ามถาม
ชุดแรกครูประเสริฐกับครูเอ๋
ชุดสอง ครูบัวหอมกับครูกุ้ง ทั้งคู่ทำได้
ชุดสาม ผอปกรณ์กับผอดรุณ ทำได้
ได้เรื่องการสื่อสาร การฟัง การคาดเดา การตีความ 
_ ให้เขียนสิ่งที่ได้ใน3สัปดาห์ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ โดยเขียนลงในกระดาษที่แจกให้
ด้านความรู้ วิธีการ ขั้นตอนการทำจิตศึกษา การทำบอดี้สแกน การเขียนข้อมูลลงบล๊อก การทำพิธีชา วิถีก่อนกลับบ้าน กระบวนการสอนแต่ละรายวิชา การทำแผนการสอน การทำปฏิทิน การทำmind mapping
ด้านทักษะ. ทักษะการสร้างบล๊อก การสังเกต ทักษะการจดจำ การทำดีmind. Mapping. การอยู่ร่วมกัน
การสรุปบทเรียน
ด้านคุณลักษณะ ความสุข ใจเย็น ความใฝ่รู้ ความรักความปรารถนาดี ความเอื้อเฟื้อ ความเมตตาสงสาร
_ ครูณีย์ให้เขียนความรู้สึกเป็นความบรรยายลงในกระดาษเอ๔ตลอด๓สัปดาห์
สัปดาห์แรกความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบภายใต้ความร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ที่เขียวขจีต้อนรับฤดูฝน ตื่นเต้นที่ได้พบกับผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันและได้รู้จักครูที่นี่เพิ่มขึ้น รู้จักนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ได้เห็นการเตรียมความพร้อม การเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งอาทิ การจัดห้องเรียน  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการดูแลเทคแคร์ของบุคลากรของโรงเรียน
ประทับใจในความมุมานะอดทนของคณะครูและบุคลากรที่นี่ ที่ทุ่มเทเอาใจใส่ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขกับการจัดการศึกษาที่มี่
ชอบใจที่ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโดยอาสาเข้าช่วยโรงเรียนในเรื่องต่างๆที่สามารถช่วยได้เช่น การช่วยล้างแอร์ ช่วยสอนถ่ายภาพ ช่วยสอนศิลปะ ช่วยดำนาฯลฯ
ชอบลักษณะอาคารเรียนที่กว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารโดยแบ่งเป็นห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม ห้องโถงใหญ่ มีสื่อที่เป็นผลงานของเด็กๆโดยที่นี่ให้ความสำคัญกับผลงานของเด็กติดตามผนังอาคารทุกที่ไม่เว้นในห้องน้ำ รู้สึกความเป็นระบบที่นี่มีมากทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
ต้นสอนการแก้ไขบล๊อก
_ สร้างบล๊อกใหม่ โดยน้องต้น เพิ่มวีค main อื่น ๆต้องเปลี่ยนตนเองเป็นผู้ดูแลจึงจะสามารถแก้ไขได้กิจกรรมวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ออกแบบจิตศึกษา


  ชื่อกิจกรรม ต่อจุดเป็นรูปภาพ

 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ จานวนนักเรียน 27 คน

ผู้จัดกิจกรรม. ครูประเสริฐ  ครูแมว (ดำเนินกิจกรรม) ครูทองดี ครูสมาน (ถ่ายภาพ)

วัตถุประสงค์

) เพื่อใหผู้เรียนสามารถต่อจุดเป็นรูปภาพตามจินตนาการได้ 

) เพื่อฝากความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
) เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๔. เพื่อฝึกสมาธิให้มีใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

ขั้นนำ (๒ นาที)

กิจกรรม

-ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วครูแมวพาทำเบรนยิมไล่นิ้ว๕นิ้วและพาทำท่าทางประกอบ(เพลงรักงอมแงม๑๖ท่า) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม

ขั้นดำเนินกิจกรรม (๑๕นาที)

๑ . ครูประเสริฐแจกแผ่นกระดาษเวียนซ้ายและส่งสีเวียนขวาให้ทุกคน โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อม จนได้แผ่นกระดาษและสีครบทุกคน

๒. ให้เด็กเลือกใช้สีเมจิกต่อจุดให้เป็นรูปภาพตามใจชอบรูปอะไรก็ ได้ที่ตนเองเกิดจิตนาการขึ้น

๓. นักเรียนต่อจุดรูปเสร็จแล้วให้นักเรียนนำเสนอเพื่อนว่าตนเองต่อจุดเป็นรูปอะไรและตั้งชื่อรูปนั้นว่าอะไรทำไมถึงเป็นรูปนั้น

ขั้นสรุป (๓ นาที)

- ครูถามนักเรียนว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนร่วมตอบคำถาม ครูพาสนทนาเพื่อให้ได้คำตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย

บันทึกหลังกิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์

๑. กระดาษจุด

๒. สีเมจิก

๓. เพลงคลทื่นสมองต่ำ

๔. กล่องพลาสติกใส่สีและกระดาษ

๕. กล้องถ่ายรูป

- นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือดีมากและสามารถทำกิจกรรมนี้ได้ทุกคน สามารถบอกชื่อรูปที่ต่อและเหตุผลที่เลือกได้ด้วย

ทุกคนจะมีใจจดจ่อกับกิจกรรมที่จัดให้โดยไม่มีใครคุยกันเลย เพราะต้องใช้ความคิด วางแผนออกแบบ เตรียมภาษาสื่อสารเป็นต้น

- ครูขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจนักเรียนขอบคุณครูทุกคนและเตรียมเรียนวิชาต่อไป

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗


สังเกตจิตศึกษาอนุบาล๑
_ รวมหน้าชั้นเช็คความพร้อม
_ ครูถามว่าวันอะไร วันที่เท่าไร นักเรียนตอบพร้อมสัญลักษณ์
_ เข้ามานั่งหน้าประตู ร้องเพลง ๔_๕เพลง
_ครูเล่านิทานโดยให้เด็กดูหน้าปกหนังสือถามเด็กว่าเห็นอะไรบ้าง
_ ครูถามเกี่ยวกับนิทานนักเรียนยกมือแย่งกันเพื่อตอบคำถาม
_ ครูนำนักเรียนร้องเพลงความเกรงใจประกอบท่าทาง ทั้งมีเสียงและไม่มีเสียง
_มีครูนั่งรอหน้าประตู๒คน ครูแดงจะปล่อยนักเรียนที่พร้อม รู้เวลาเข้าไปก่อนโดยนั่งคุกเข่าตรงหน้าครูยกมือไหว้แล้วเข้าห้องเรียน
_เข้าสังเกตภาษาอังกฤษป.๔
_ครูแจกใบงาน
_ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามเวลาที่กำหนด
_ครูอ่านคำศัพท์นักเรียนอ่านตาม
_ ครูอ่านประโยคนักเรียนเติมคำในช่องว่าง 2รอบ
_ ดูบทความที่มีคำถามนักเรียนอ่าน
_ ให้นักเรียนแปล
_ ครูให้นักเรียนวาดภาพจากเรื่องตอนใดตอนหนึ่งประกอบพร้อมระบายสีให้สวยงาม
_ การทำงานของนักเรียนจะให้ความเป็นอิสระกับนักเรียนโดยสามารถเลือกอริยาบทหรือสถานที่ที่ตนเองต้องการได้
_ นักเรียนส่งงาม ครูตรวจแล้วให้นำกลับไปแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งตอนเย็น
_นักเรียนเตรียมเรียนวิชาต่อไป
สังเกตภาษาไทยป.๕ สัปดาห์ที่๓
_ ครูฟ้าเช็คความพร้อม ครูให้อ่านเรื่อง ๒ เรื่อง ครูให้นักเรียนเล่าเรื่องที่อ่านสำหรับนักเรียนที่อ่านแล้ว
_ ให้นักเรียนอ่านออกเสียงหนังสือ"อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว"เรื่องผมเป็นอะไรได้หลายอย่าง โดยอ่านพร้อมกันทั้งชั้น
_ บางช่วงให้อ่านทีละคน โดยนักเรียนชายอ่านก่อนถ้าอ่านผิดเพื่อนจะช่วยออกเสียงที่ถูกต้องให้ฟัง เสร็จแล้วอ่านพร้อมกันเรื่องนางฟ้าสีเขียว นักเรียนหญิงอ่านพร้อมกัน และก็นักเรียนชายอ่านพร้อมกัน
_ ต่อไปให้อ่านในใจ
_ ให้นักเรียนเล่าเรื่องต่อๆกันโดยใครยกมือก่อนได้เล่าก่อน
_ ให้บางคนเล่าสรุปเรื่องอีกครั้งหลังจากเพื่อนๆเล่าแล้ว
_ แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่มโดยถามว่าจะเลือกเรื่องอะไร แล้วเขียนคำศัพท์บนกระดานที่เราไม่ทราบความหมายหรือที่เราเขียนผิดบ่อยๆ เสร็จแล้วมารับกระดาษที่คุณครูไปเขียนสรุป
สังเกตการสอนภาษาอังกฤษ ป.๕ โดยครู แต ครูดอกไม้
_ ทักทายด้วยคำว่า good morning
_ นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ๒ วงซ้อนกัน
_ ให้เขียนคำศัพท์ที่เคยให้การบ้านไป ๕ คำ
_ ถ้านักเรียนคุยกันเสียงดังครูจะไม่เริ่มกิจกรรมต้องเลทเวลาออกไป ใครเงียบครูชมเชยว่า"เยี่ยมมาก ขอบคุณ"
_ ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ ๕ คำในสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่น คำว่าgo went run ran eat ate do did เป็นต้น
_ นักเรียนเขียนเสร็จนำไปส่งครู
_ ครูแจกใบงานที่ ๒
_ ครูแตจะอ่านแล้วให้เติมคำในช่องว่างจากคำที่ครูอ่าน ใครเสร็จแล้วให้วาดภาพประกอบ ส่วนใหญ่ไม่เสร็จเลยให้ทำเป็นการบ้าน


ไม้เรียวของครูปอสอง

ไม้เรียวของครูปอสอง
สาเหตุที่เลือกเรื่องนี้
_ เพราะสะท้อนชีวิตในวัยเด็ก
_ เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงปรากฎในสถานศึกษาปัจจุบัน
ความคิดเห็นต่อเรื่องไม้เรียวของครูปอสอง
_ หินเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน แต่เป็นเด็กที่อยากรู้ อยากเห็น ซนบางครั้งก็ขาดความรับผิดชอบขาดความยั้งคิด
_ ขาดความรับผิดชอบที่เห็นชัดคือไม่ทำงานที่ครูมอบหมายจนหมดเวลา เพราะมัวแต่ดูพี่ปอหกคุยกัน
_ ขาดความยั้งคิดคือใช้ฝาน้ำอัดลมวาดนางฟ้าบนฝากระโปรงรถจนเสียหาย
_ สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นและคำถามต่างๆของหินผู้ใหญ่มักมองว่าไร้สาระ น่ารำคาญ
_ ครูสวัสดีเป็นครูดุจริงจัง กำหราบเด็กๆด้วยไม้เรียว เสียงดุดัน
_ พฤติกรรมของครูจะไปกดความอยากของเด็กให้หมดไป จะทำให้เด็กกลัวไม่กล้าแสดงออก
_ ครูไม่เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของเด็กๆทำให้ขาดความเข้าใจในตัวเด็ก
_ ครูเป็นผู้แสดงอำนาจต่อเด็กทั้งด้วยคำพูด ไม้เรียวเพราะอาจถือว่า อาวุโสกว่าทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ
_ ครูสอนไม่ได้ใช้คำถามปลายเปิดมีแต่คำถามปลายปิด นักเรียนจึงไม่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นเชิงเหตุผล
มองโดยรวมแล้วขาดโอกาสทั้งครูและนักเรียน
_ ครูก็ขาดโอกาสที่จะทำให้นักเรียนรัก ขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ ความต้องการของเด็ก จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมให้เด็กสนใจได้และขาดโอกาสที่จะพัฒนาเด็กให้ได้ดีได้ ยังทำให้เด็กเกลียดตัวเอง เกลียดวิชาที่สอนอีกด้วย
_ การแสดงอำนาจเหนือเด็กอาจทำให้เด็กสงบได้ชั่วคราว แต่จะไปสกัดกั้นความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียนถึงขั้นไม่อยากไปโรงเรียน เบื่อการเรียนเบื่อวิชาที่เรียนที่สำคัญเบื่อครูที่สอนด้วย
_ นักเรียนก็ขาดโอกาสที่จะทำให้ครูรัก ขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ขาดโอกาสที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองจากครู ผลผลิตที่ได้จากครูประเภทดังกล่าวก็จะเป็นพวกไม่กล้าแสดงออก ไม่มีทักษะกระบวนการคิด ไม่มีภาวะการเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดี
##. เด็กจะพูดถึงครูพิมใจดี คำว่า"ใจดี" ของเด็กหมายถึงอย่างไรเราไม่ทราบแต่เด็กร้องหาครูพิม แล้วหินมีพฤติกรรมอย่างไรระหว่างเรียนกับครูพิม ครูสวัสดีต้องเรียนรู้วิธีการของครูพิมหรือไม่อย่างไร##

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ภาคเช้า
_ เข้าห้องประชุมเล่นเกมที่ ๑ ชื่อเกมให้ไม่ให้  ให้ -ให้ - ไม่ให้ -ให้ วิธีการคือ ทุกคนนำสิ่งของของตนเอง ๑ ชิ้นวางตรงหน้า เร่ิมไปทางขวาถ้าพูดคำว่า ให้ ให้หยิบสิ่งของส่งไปวางด้านหน้าคนทางขวามือ ถ้าพูดคำว่า ไม่ให้ห้ามวางสิ่งของนั้นเพียงหลอกว่าจะวางแต่ไม่วาง สมารถเล่นสลับส่งไปทางซ้ายได้ จนสิ่งของของเราส่งกลับมาถึงเราอีกครั้ง
_ เกมที่ ๒ พัฒนาการของสัตว์ (แมงหวี่ เป็ด ลิง คน)
วิธีเล่นทุกคนเป็นแมงหวี่ บินไปหาเพื่อนเป่ายิงฉุบกันใครชนะเป็นเป็ด คนแพ้เป็นแมงหวี่เหมือนเดิม แมงหวี่และเป็นจะไปหาเพื่อนประเภทเดียวกันเป่ายิงฉุบกันคนเป็นเป็ดใครชนะได้เป็นลิง คนเป็นลิงทำท่าลิงไปเพื่อนเป่ายิงฉุบใครชนะเป็นคน
_ เกมที่ ๓เป็ดหวงรัง วิธีการผู้เล่นทุกคนจะได้รับกระดาษและเทปกาวคนละ ๑ ชิ้น แต่ละคนวางกระดาษกับพื้นติดเทปกาวให้แน่น แล้วยืนบนกระดาษของตนเอง แล้วจะมีผู้เล่นที่เป็นเป็ดอีกตัวพยายามหารังที่ว่าง เป็ดที่เหลือจะพยายามป้องกันไม่ให้เป็ดตัวดังกล่าวได้รัง เช็คเวลาที่รักษารังได้นานที่สุด ถ้าถูกชิงรังได้ถือว่าแพ้ เป็ดทุกตัวสามารถย้ายรังได้ไปแล้วห้มกลับที่เดิม
_ เกมที่ ๔ เกมหอคอยสูง วิธีเล่นครูจะแจกกระดาษหนังสือพิมพ์ให้คน ๔ แผ่น กระดาษเทปกาว คนละ ๖๐เซนติเมตร ให้สร้างหอคอยให้สูงที่สุด แต่ละกลุ่มนำกระดาษมาม้วนตามแนวยาวทำเป็นฐานสามขาบ้าง บางกลุ่มม้วนต่อกันเป็นแนวยาวเส้นเดียวแล้วจะนำไปติกเพดาน ซึ่งตัวเราเองอยู่ในกลุ่มนี้ มี ๔ คนคือ ผอ.ปกรณ์ ครู ปวีณ์มาศ ครูวรรณิกา กลุ่มอื่นเป็นสามขาตั้งกับพื้น กลุ่มนี้จะติดเพดานลงมาติดกับพื้น จึงนำเก้าอี้มาซ้อนกัน ๖ ตัว ตัวเราขึ้นเก้าอี้เพื่อนำปลายกระดาษติดบนเพดานแต่ไม่ถึง จึงก้าวลง ขาลงถึงพื้นปรากฏว่าสะบ้าเข่าซ้ายหลุดทำให้ล้มลงมือซ้ายเหวียงออกไปรับน้ำหนัก ทำให้กระดูกข้อมือแตก ในขณะนั้นปวดที่เข่าและข้อมือมากจึงดึงสะบ้าเข่าเข้าที่เองที่ข้อมือเห็นกระดูกโปนออกมาคิดว่ามันซ้นจึงใช้มืออีกข้างดึงเพื่อให้เข้าแต่มันไม่เข้า หลายคนช่วยกันปฐมพยาบาลเอาไม้บรรทัด กล่องสี เทปกาวมาพันข้อมือไว้ แล้วนำส่งโรงพยาบาลลำปลายโดยรถของคุณครูแดงมีผอ.ชุมผล ผอ.ปกรณ์และคุณครูบัวหอมไปส่ง
ภาคบ่ายเลยอดเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม 8 สิงหาคม 2557
คีตกาล
_ ดูวีดิทัศน์ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
_ ร้องเพลงรักงอมแงมประกอบท่าทาง 16 ท่า
_  เกมแมงหวี่ เป็ด ลิง
_ แต่ละโรงเรียนนั่งล้อมวงนั่งมือสัมพัสกันปล่อยความรู้สึกดีๆให้กันและกัน
_ แต่ละคนเล่าประสบการณ์การใช้จิตศึกษาและการใช้ PBL. จากนั้นเขียนลงในกระดาษชาร์ท
แบ่งกลุ่มโดยนับ 1-7
หมายเลข 1 เห็น พูด มีพื้นที่จำกัด. อยู่นอกห้อง
หมายเลข 2 พูดได้ ไม่เห็น มีพื้นที่จำกัด เขียนไม่ได้ เข้าไปในพื้นที่ 1 ไม่ได้ เดินเข้าห้องในห้องนอกห้องได้
หมายเลข 3 อิสระ พูดไม่ได้ ทำไม่ได้ เดินเข้าพื้นที่ 1ได้ ทำได้คือพยักหน้า ส่ายหน้า
หมายเลขอื่น อยู่ในห้อง อธิบายรูป ดวงอาทิตย ก้อนเมฆ กระถางดอกไม้ พุ่มไม้
_เข้ากลุ่ม ถามความรู้สึก ของหมายเลขสาม
_ ถามความรู้สึกของหมายเลข 1
_ ถามความรู้สึกของหมายเลข 2
_  ถามความรู้สึกหมายเลข 4-5-6
พ่อน้องเซน วิทยากรภายนอก
_ ให้ดูโต๊ะสี่เหลี่ยมขาเหล็ก ถ้าไม่มีขาเหล็ก เรามองเห็นเส้นระนาบ มองแล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้าง หนักไหม เบาไหม เห็นเป็นอย่างไรกับเหล็กเส้นเล็กบาง เราจะรู้ไหมว่าจะใช้เหล็กอย่างไร ไม้สื่อถงธรรมชาติ เหล็กวัสกุสมัยใหม่
_ โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานเป็นเหล็กเส้นทำเป็นรูปทรงกลมคล้ายสุ่มไก่ แผ่นปูนคอนกรีตเป็นไม้กระดาน
_. ชั้นวางของที่ใช้เหล็เป็นฐานวางทับด้วยไม้
_ บันไดผาดของพื้นหลังสีขาวมีความโดดเด่น
_ ไม้ยูคาเรียงเส้นให้เป็นวงกลม
_  นำรูปสิ่งของ อาคาร ที่ใช้วัสดุสีที่แตกต่างกัน ความรู้สึกที่ได้ เช่น อ่อน แข็ง นุ่ม ผิวเรียบ ขรุขระ รูปร่าง เหลี่ยม  กลม โค้ง แบนราบ แสงเข้ม แสงจ้า แสงอ่อน แสงสลัวเป็นต้น
_ การสร้างความโดดเด่นจากวัสดุ  สี ไม้  เหล็ก ปูน

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ 7 สิงหาคม 2557

จิตศึกษา ม.๑
เวลา๘.๒๐สังเกตจิตศึกษา ม.๑ โดยครูต๋อย มี๑๗ คน ชาย๘ หญิง ๙ คน โดยใช้กิจกรรมพิธีจัดดอกไม้
ดำเนินการดังนี้
_ นักเรียนนั่งในวงกลมแต่ละคนเตรียมสิ่งของติดมือมาคนละชิ้นเป็นเศษวัสดุ ครูสอบถามนักเรียนมาครบหรือไม่ใครขาด
_ ครูให้นำสิ่งของวางบนผ้าขาวตรงกลางวงทีละคน

_ ครูเล่านิทานเรื่องเกี่ยวกับลาตกบ่อขยะ. เล่าระยะหนึ่งแล้วถามคำถาม
_ กลับมาที่สิ่งของที่เป็นของตนเอง ให้นักเรียนหยิบสีกระดาษคนละชิ้นโดยหยิบกระดาษก่อน แล้วก็สีที่ตนเองชอบเมื่อได้กระดาษสีแล้วไปหยิบสิ่งของบนผ้าขาวซึ่งเป็นของนักเรียนบนผ้ากี่ชิ้นก็ได้ แบ่งแยกได้ สามารถไปหยิบชิ้นอื่นเพื่อนำมาจัดแต่ง ให้เป็นรูปร่างสิ่งต่าง ๆ
_ ถ้าพอแล้วหยิบปากกาขึ้นมาตั้งชื่อสิ่งที่วางบนกระดาษและอธิบายเป็นกลอนเป็นเพลงแล้วแต่ชอบ อธิบายถึงความหมายและคุณค่าสิ่งที่วางอยู่
_ เขียนอธิบายว่าสิ่งของที่หยิบไปนั้นสิ่งไหนเป็นตัวเรามากที่สุด ระหว่างทำกิจกรรมครูจะขอบคุณคนที่ตั้งใจทำตลอด

_ คนที่เขียนเสร็จแล้วครูก็จะให้ส่งกำลังใจช่วยเพื่อน ๆ
_ ให้นักเรียนอ่านของตนเองให้เพื่อนฟัง/ให้เพื่อนที่ตนเองอยากฟังอ่านให้ฟัง โดยให้เลือก๑สิทธิ์
_ หลังจากนำเสนอทุกคนแล้ว ครูย้อนกลับถามว่าใครมีคำถามหลังจากทำกิจกรรมนี้หรืออยากถามใครเพิ่ม หรืออธิบายเพิ่ม

_ คำถามถัดมาจากกิจกรรมนี้ได้อะไร
_ ครูให้ตัวแทนส่งกล่องรับสีคืน วิธีรับส่งก็จะต้องมีการไหว้ก่อนรับและหลังส่งสิ่งของทุกครั้ง
_ สุดท้ายมอนิเตอร์สั่งนักเรียนเตรียม ทุกคนตอบรับเตรียม และกล่าวคำว่าขอบคุณ คุณครูต๋อยและเพื่อนๆทุกคน
_เตรียมเรียนวิชาหลักต่อไป
เวลา9.00 ดูจิตศึกษาอนุบาล
เวลา 9.45 นฺ พบครูใหญ่วิเชียร
_ เล่าประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น ผู้ปกครองจะนำเด็กมาโรงเรียนอย่างปลอดภัย
_อะไรคือสิ่งใหม่ที่ต่างจาก3-4วันที่ผ่านมา อนุบาลเด็กกอดกัน ม.1 วัสดุธรรมชาติ
_  ผอ.ปกรณ์ การร้องเพลง การโอบกอด การส่งน้ำ การส่งดอกมะลิเป็นสิ่งยอดเยี่ยมมาก
_ ครูใหญ่ นักเรียนที่นี่จะชอบอ่านหนังสือประเภทวรรณกรรมทุกคน เช่นม.๓ อ่านเรื่อง เพื่อนยากซึ่งแต่งโดยนักเขียนรางวัลระดับโลกสามารถนำมาแต่งเพลงได้ด้วย อนุบาลให้ยืมวันละ๒เล่ม
_ กระบวนการAAR. ถ้าเราตั้งคำถามผิดจะได้สิ่งที่ผิดไปด้วย
_สัปดาห์หน้าโฟกัสไปที่การสร้างหน่วยการเรียน
_ ผอ.ดรุณ มีคนมาสายแต่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทัน
เป้าหมายหนึ่งของจิตศึกษาคือการนำไปสู่การสนทนาแบบdialog
_  วันก่อน วันแม่ วันเด็กที่โรงเรียนไม่จัดเพราะเด็กส่วนใหญ่ไม่มีพ่อแม่
_ ผู้ปกครองไม่เอาเงินค่าเสื้อผ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ผู้ปกครองจะมาช่วยกันพิจารณาว่าจะซื้ออะไรให้เด็ก
_  เด็กทุกชั้นจะมีเงินเก็บของตนเองจากการจัดกิจกรรม
_ แต่ละรุ่นที่จบครูใหญ่จะตั้งชื่อให้เช่นวิจิตศิรา ประกายมาศ
ประกายมาศชื่อรุ่น ป.๖
ดูวีดิทัศน์ประชุมผู้ปกครอง บางปีให้ผู้ปกครองมาทำกิจกรรมเหมือนเด็กเช่นเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ร้องเพลงเข้าชั้นเรียนเรียนในชั้นเรียนเรียนpbl เรียนอย่างน้อย2 วัน
11.30 น. AAR ต่อ
12.50 น. ไปสังเกตกิจกรรมบอดี้สแกนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (โดยครูป้อม) ดำเนินการดังนี้
- ครู นักเรียนนั่งเป็นวงกลม เมื่อนักเรียนพร้อมครูให้นักเรียนนอน
- นักเรียนนอน ครูเปิดเพลงสร้างคลื่นสมองต่ำ พร้อมบรรยายถึงการใช้อวัยวะต่างในการใช้งาน ซึ่งขณะนี้อวัยวะเหล่านั้นกำลังได้รับการพักผ่อน
- ครูพานักเรียนนอนลงบนก้อนเมฆสีขาวลอยไปบนท้องฟ้าสัมผัสกับสายลมที่เย็นสบาย ก้อนเมฆพาผ่านไปที่แม่น้ำที่กว้างใหญ่ใสสะอาด  ผ่านป่าไม้ที่เขียวชอุ่มมองดูแล้วสดชื่นสบายตา ผ่านทุ่งหญ้าที่เขียวขจีและมวลดอกไม้ที่แสนสวย แล้วก้อนเมฆสีขาวก็ลงสนามหญ้า เราก็ก้าวขาลงเหยียบสนามหญ้าที่เขียวขจีและนุ่มสบายเท้าได้กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพรรณ  ทำให้ชื่นใจเบาสบาย จึงล้มตัวลงนอนบนสนามหญ้านั้น
- ครูอ่านนิทานเรื่อง พระอาจารย์พรหม ให้นักเรียนฟัง
- ครูปลุกนักเรียนตื่นโดยบอกให้มีความรู้สึกอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย นักเรียนลุกนั่งยืดเส้นสายเสร็จแล้ว ทบทวนบทเรียน และเข้าสู่การเรียนรู้
- ครูให้นักเรียนแชร์เรื่องไขมันที่ไปค้นคว้ามา
เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีชาของชั้น ม.๑ มีขั้นตอนดังนี้
๑.      นักเรียนจะมีอาสาสมัครเป็นผู้บริการ ๕ คน คอยเตรียมทุกอย่าง เช่นแก้วน้ำ ถาดรอง ที่นั่ง น้ำชา
๒.    เมื่อได้เวลาอาสาสมัครจะเตรียมสถานที่เป็นรูปวงกลมหรือวงรี โดยมีที่รองนั่งวางไว้ให้ทุก จัดดอกไม้ตรงกลางวงกลม วางถาดรองแก้ว หน้าที่นั่งทุกที่

๓.     ผู้บริการรินน้ำชาใส่แก้วครบจำนวน เริ่มส่งแก้วชาให้เพื่อนเวียนซ้ายจนครบทุกคน
๔.     ผู้บริการส่งมอบขนมให้เพื่อน

๕.     เมื่อครบแล้ว ผู้นำบทความหรือข้อเขียนเกี่ยวกับคุณธรรมมาอ่านให้เพื่อนฟัง
๖.      เมื่อจบผู้นำเชิญชวนทุกคนดื่มชาและขนม
๗.     ครูขอบคุณผู้บริการทั้ง ๕ คน ทบทวนบทเรียนการบ้าน
๘.     ผู้นำที่เรียกว่ามอนิเตอร์สั่งนักเรียนทุกคนเตรียม ทุกคนขานรับเตรียมครับ/ค่ะ และกล่าวคำว่า ขอบคุณ คุณครูป้อม ผู้ใหญ่ใจดี (คณะครูที่ศึกษาดูงาน) และเพื่อน ๆทุกคน

๙.      ผู้บริการ ๕ คนเคลียร์สถานที่เก็บเบาะรองนั่ง แก้วน้ำ ถาดรอง
๑๐.  นักเรียนไปเล่นกีฬา
-                   กลับมาAAR


วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

สังเกตจิตศึกษาชั้นป.๖โดยคุณครูต๋อย
กิจกรรมจิตศึกษา

- ครูต๋อยนั่งในวงกลมเช็คจำนวนเด็กว่ามาครบหรือยังมีใครขาดเรียนบ้าง
- ครูนำนักเรียนทำกิจกรรมเบรนยิมประกอบเพลงพร้อมนับจำนวน๑๖
- ครูนำทำท่ากายบริหารในท่านั่งโดยใช้ช่วงแขน มือ และเท้า
- ครูให้ดูภาพขาวดำจำนวน ๒ ภาพโดยส่งไปทางซ้ายมือและขวามือคุณครูข้างละ ๑ ภาพ พร้อมตั้งคำถามว่าเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ซึ่งเป็าหมายของกิจกรรมคือความเห็นอกเห็นใจกัน
- นักเรียนบอกสิ่งที่เห็นจากภาพทั้งสองหรืออย่างใดอย่างหนึ่งและความรู้สึกและอยากตั้งคำถามว่าอย่างไร
- ครูให้นักเรียนจับมือกันถ่ายทอดความรักความปรารถนาดีให้แก่กันและกัน
- นักเรียนยกมือไหว้ขอบคุณครู เพื่อนๆป.3
ผอ.ปกรณ์_ ชื่นชอบอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
ผอ.ดรุณ_ แปลกกว่าสองวันที่ผ่านมาการใช้เบรนยิมที่น่าสนใจ สื่อที่ครูภรใช้แสดงออกถึงความคิดเปิดโอกาสให้เด็กคิดและขอบคุณสิ่งใด
ครูอั๋น _ ครูภรใช้ร่างกายเป็นอุปกรณ์ ถ้าเด็กเรียบร้อยครูจะขอบคุณ
ครูใหญ่_ส่วนใหญ่ครูจะจี้ไปที่คนไม่เรียบร้อยเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแย่ ลำปลายมาศจะเติมพลังบวกตลอด คนที่รู้ตัวเองก็จะมีสติตลอดเป็นการควบคุมจากภายใน
ป.6
ครูประเสริฐ_ เห็นการเตรียมความพร้อมที่ใช้เพลงประกอบท่าทางเพื่อเตรียมให้เกิดความพร้อม มีการใช้ภาพประกอบการทำจิตศึกษา
ครูบัวหอม_ มีการใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดความคิด
ครูเอ๋_ ครูถามให้นักเรียนเกิดการใคร่ครวญในการคิด
ครูต๋อย_ เป้าหมายของจิตศึกษาชั้นป.6 คือ ความเห็นอกเห็นใจ โดยใช้ภาพ 2 ภาพเป็นสื่อและให้เด็กแสดงความคิดเห็นและให้เด็กตั้งคำถาม สุดท้ายให้เด็กที่อยากตอบคำถามของเพื่อนหรือของตนเอง ครูไม่ได้สรุปหรือพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
การบอดี้สแกนเป็นกึ่งการสะกดจิต การสร้างบรรยากาศก็สามารถช่วยได้เช่น การปรับแสงในห้องเรียน การใช้เสียงเพลงประกอบ การใช้เสียงของเราช่วยเติมสิ่งที่ดีเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมบอดี้สแกนนั้น เช่นความมีระเบียบวินัย ความรัก ความซื่อสัตย์เป็นต้น
การที่เด็กตื่นมาแล้วงัวเงียเราใช้เบรนยิมเข้าช่วย การบอกปลุกใช้การนับอย่างมีความหมาย เพลงที่ใช้มี 2 แบบคือ เพลงพัฒนาสมอง เพลงกระตุ้นสมอง
เพลงพัฒนาสมองใช้เพลงบรรเลงไม่มีเนื้อร้องมีดนตรีไม่กี่ชิ้น ส่วนเพลงกระตุ้นสมองเหมาะเวลาทำกิจกรรม แสงสีส้มจะช่วยคลื่นสมองผ่อนคลาย แสงสีขาวจะทำให้วุ่นวาย เสียงที่ใช้ฝึกจะเป็นเสียงโทนธรรมชาติโทนต่ำ
ดังนั้น เสียง แสง บรรยากาศมีช่วยพัฒนาคลื่นสมอง การสอนโดยการบอกแค่ 5%  การปฏิบัติ ฝึกและการนำไปใช้คือปฏิเวธ

การplc. ส่วนใหญ่ไม่มีหัวโต๊ะมีแต่มาแชร์สิ่งที่ดีต่อกันที่ประสบความสำเร็จ จะไม่นำปัญหามาเสนอ
โรงเรียนให้เครดิตการเรียนรู้ร่วมกันมาก
PLC. ทำ2เรื่องใหญ่ๆ
สถานที่ บรรยากาศดี มีสัมพันธภาพเชิงบวก สะอาดร่มรื่น วิถี
กิจกรรม _  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ BAR, AAR (before action review ,after action review) มีอุดมการณ์ เกิดทักษะ เกิดความเข้าใจ _ ถอดบทเรียนซึ่งกันและกัน _ ทำlesson study
ก่อนทำbar,aarคือระดับการสนทนา
_ ถกเถียง ต่ำสุดไม่เกิดปัญญร่วม
_ แจ้งให้ทราบdownloading
_ สนทนาหรือฝึกการฟังdialog ไม่คอยตัดสิน
_ creative. ให้ความเห็นด้วยความกรุณา
ภาคบ่าย ครูฟ้า ครูดอกไม้
เข้าสังเกตกิจกรรมบอดี้สแกนและการสร้างแรงบันดาลใจชั้นประถมศึกษาปีที่๕ ผู้ชาย๘ คน หญิง ๑๑ คน
กิจกรรมบอดี้สแกน
ขั้นเตรียม
_ ใช้กิจกรรมเรนยิม จนนักเรียนพร้อมให้นักเรียนนอนลง
ขั้นเข้าสู่กิจกรรม
_ ครูเปิดเพลงคลื่นสมองต่ำ พร้อมพรรณนาถึงการจัดระเบียบร่างกายที่ให้เกิดความเบาสบายตามอริยาบทที่ครูกล่าวถึง และการใช้ประโยชน์ของอวัยวะเหล่านั้น
_ นักเรียนที่ไม่สงบครูเข้าไปกล่อมใกล้ๆใช้มือลูบอย่างแผ่วเบาพร้อมกับน้ำเสียงที่แผ่วเบานุ่มนวล
_ นักเรียนบางส่วนหลับ บางส่วนนอนนิ่งลืมตา
_ ปล่อยให้นักเรียนอยู่ท่ามกลางความสงบสักพักโดยไม่มีเสียงครูมีแต่เสียงดนตรี เสียงพัดลมหรือเสียงอื่น ๅ จากภายนอกเท่านั้น
ขั้นสุดท้าย
_ ครูปลุกให้รู้ตัวให้เด็กขยับส่วนต่าง ๆของร่ายกาย แล้วนับอย่างมีความหมายจนถึงห้าให้ลุกนั่งอย่างสดชื่น


กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
_ ให้นักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ทำเมื่อวาน
_ ครูดอกไม้แจกกระดาษA.3 ที่เขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้เลือกเอาเฉพาะของตนเอง
_ นักเรียนช่วยกันทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ลงกระดาษแผ่นใหญ่
โดยกลุ่มหนึ่งมีสามคน ให้เอามาแชร์กัน สิ่งที่เหือนกันเอามาหนึ่งกัน สิ่งที่ไม่เหมือนกันเอามาทั้งหมด กระดาษเอสามพับครึ่งด้านซ้ายเขียนสิ่งที่รู้แล้ว ด้านขวาเขียนสิ่งที่อยากรู้กิจกรรมวันที่ 5 สิงหาคม 255ณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ นักเรียน 27 คน ชาย 15 คน หญิง 12 คน
ครูวิทยากร ครูภรดำเนินการดังนี้ 

- เมื่อนักเรียนเดินเข้าห้องจะเข้านั่งเป็นรูปวงกลมโดยมีคุณครูนั่งอยู่ก่อน ระหว่างรอคุณครูก็จะนำนนักเรียนทำเบรนยิมรอเพื่อนๆที่ยังไม่พร้อมโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายจนกว่านักเรียนจะพร้อมจึงนำเข้าสู่กิจกรรมที่เตรียมไว้
ขอพลังความรักเอามือวางบนมือกันและกัน หงายฝ่ามือซ้ายเอามือขวาวางลงบนฝ่ามือเพื่อนข้าง หลังจากนั้นครูบอกใครมีพี่ปากกาหยิบออกมา คุณครูแจกกระดาษนักเรียนไหว้รับอย่างนอบน้อมแล้ววางลงตรงหน้าแล้วให้ยกมือหงายฝ่ามือขึ้นนำมาประกบเป็นรูปดอกบัว ไหว้อย่างนอบน้อม ครูจะมีบทพรรณนาตลอดเวลา
ให้นักเรียนวาดรูปและเขียนชื่อตนเองให้ยกมือขวาให้ส่งกระดาษไปทางขวาเขียนข้อความเป็นกำลังให้เพื่อนหนึ่งข้อความในเวลาครึ่งนาที ส่งไปทางขวามือแล้วเขียนข้อความเป็นกำลังใจจนกระดาษของตนเองมาถึงถือว่าสิ้นสุด คุณครูจะใช้คำว่าขอบคุณตลอดที่นักเรียนตั้งใจทำงานขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้เรา
เสร็จให้อ่าน แล้ววางตรงหน้า ครูนำส่งสัญญาณระหว่างรอโดยใช้เบรนยิม ให้นำกระดาษไปตกแต่ง
เสร็จ9.00
ภาคบ่ายสังเกตกิจกรรมบอดี้สแกน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ครูดำเนินการดังนี้
 _ ครูนั่งในวงกลมภาคบ่ายเข้าสังเกตกิจกจกรรมบอดี้สแกนชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนชาย 10 คน นักเรียนหญิง 11 คน คุณครู 2ท่าน ชาย1 หญิง 1มาเพิ่ม1คนเป็นชายนักเรียนและครูนั่งเป็นวงกลมครูสังเกตนักเรียนว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและว้ให้นักเรียนนอนลงครู้พรรณนาถึงความสำคัญของอวัยวะต่างๆของร่างกายและขอบคุณอวัยวะเหล่านั้น พร้อมกับเน้นย้ำให้นักเรียนหายใจเข้าลึก ๆ ผ่อนลมหายใจออกให้รู้สึกผ่อนคลาย ให้เกรงอวัยวะทุกส่วนแล้วค่อยๆปล่อยให้รู้สึกผ่อนคลาย
อริยาบถเด็กๆนอนหงาย นอนตะแคง นอนคว่ำพอนักเรียนนิ่งครูก็จะนิ่งไม่ส่งเสียงรบกวนเด็กๆช่วงสุดท้าย คุณครูเริ่มพูดถึงแสงสว่างด้านประโยชน์ของแสงสว่างกำหนดแสงสว่างไว้บริเวณศรีษะให้ศรีษะของเราเต็มไปด้วยแสงสว่าง แสงสว่างที่หู แสงสว่างที่ตามองสิ่งที่ดีมีประโยชน์ แสงสว่างไว้บริเวณปาก พูดดีมีสาระ แขนมือ ทำสิ่งที่ดี แสงสว่างกลางดวงใจมีจิตใจดีงามรักทุกคนทุกสิ่งอย่าง แสงสว่างที่เท้า ใช้เท้าในทางเหมาะสมเดินในทางที่ถูกต้องเหมาะสม แสงสว่างมาอยู่ที่ลำตัวเรากระจายไปให้พ่อ แม่ เพื่อนญาติพี่น้องทุกคนบนโลกนี้ค่อยนับหนึ่ง.....................นับสิบลุกขึ้นนั่ง
ครูทบทวน_ ไปสำรวจป่าเจออะไรบ้างนักเรียนยกมือขึ้นตอบ มีปัญหาอะไรบ้าง เส้นทางรก ของหนัก ป่าถูกตัด มีคนเอาขยะไปทิ้งเราแก้ไขอย่างไร หรือมีทางจะช่วยอย่างไร ปลูกป่า ต้นเหตุเกิดจากอะไร ทำอย่างไรให้คนรักต้นไม้ครูให้นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้มาทั้งสิ่งที่เป็นความรู้และปัญหานำเสนอตามรูปแบบที่นักเรียนสนใจครูแจกกระดาษให้นักเรียนเดินไปรับทีละคน

ผอ.วิเชียร ไชยบัง
_ผอ.ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินโฆษณาของบริษัทใหญ่ จะกลับมาวันอังคาร
_ เล่าการไปจิตศึกษามอสอง สตอรี่เรื่องของนิลจา เกี่ยวกับเสียง แล้วให้นักเรียนหลับตาแล้วเปิดประสาทรับเสียง ประมาณ 10 นาทีประสาทสัมผัสเรามีห้าอย่าง แม้ลืมตาแต่โยงให้ไปถึงหู
หัวใจจิตศึกษาคือการมีสติคือการรู้ตัว รู้สิ่งที่ทำ สมาธิคือการจดจ่อกับสิ่งที่ทำ  พอสงบจะเกิดสิ่งที่ใคร่ครวญโดยเขียนออกมา ผลงานพี่น้ำฝน เกือบไม่ได้เรียนที่นี่ คนทุกคนล้วนมีปัญหาแต่ละคนจะจัดการอยีางไรถ้าฉันมีจะทบทวนๅว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร บางปัญหาแก้ไม่ได้ฉันก็ปล่อยมันไป
_ วิปัสสนาคือการเข้าถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
_ โรงเรียนนี้มีสองอย่างเท่านั้นในการสอนคือ ปัญญาภายในนวตกรรมคือจิตศึกษา จิตศึกษาเป็นนวตกรรมไปสู่วิปัสสนาโดยมีสตินำไปสู่ปัญญา มีสามอย่างที่เกิดขึ้น ความรู้สึกทางกาย ความรู้สึกทางใจ ความคิด(อดีด อนาคต)

ปัญญาภายนอกนวตกรรมคือPBL ได้ทักษะการคิดมีสองตัวคือคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงเหตุผล
เชิงเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ มโนทัศน์ นำไปสู่การคิดใหญ่ที่สุดคือคิดแบบมีวิจารณญาณ
PBL ทำให้เด็กมีโอกาสทำงานร่วมกัน ซึ่งต้องใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการความรู้การเรียนรู้ร่วมกัน ได้นวตกรรม
จิตศึกษามีสามอย่างทำได้ทั้งวัน
กิจกรรมทำตอนใดก็ได้ หัวใจคือจิตวิทยาเชิงบวกและความเป็นชุมชน
ความเป็นชุมชนเน้นสถานที่ต้องสะอาด ร่มรื่นสงบ สัมพันธภาพที่ดี วิถีสม่ำเสมอ
สังเกตวิถีก่อนกลับบ้านของชั้น ป.ห้า นักเรียนยี่สิบเจ็ดคน ชาย 15 คน หญิง 12 คน
_ นั่งเป็นวงกลมเตรียมนักเรียนให้พร้อม
_ ทบทวนสิ่งที่เรียนมาในรอบวัน
_ นักเรียนทำงานกลุ่มและงานตนเองข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ครูต๋อย การให้คุณค่าของสิ่งต่างๆอย่ามองสิ่งไม่ดีของเขา เด็กทำตามเช่นครูจับหัวนักเรียนจับหัว นักเรียนทำตาม เช่นครูนับหนึ่ง นักเรียนต่อเป็นสอง
แพทเทิ้ลจิตศึกษา
_ เตรียมเด็ก
_ เข้าสู่กิจกรรม
_ สรุปเป้าหมายของกิจกรรม เช่น การเคารพคุณค่าของสิ่งต่างๆ การมีสมาธิ
เทคนิคการทำบอดี้สแกน
_ พูดให้ผ่อนคลายโดยไล่ไปตามจุดต่างๆของร่างกายไล่ตั้งแต่หัวจรดเท้าลมหายใจหายใจเข้าสบาย หายใจออกผ่อนคลาย
_ ใส่ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะบางอย่างที่เราต้องการเช่นเดินเข้าไปในบ้านหลังใหญ่แล้วค่อยก้าวเท้าเข้าไปใจรู้สึกผ่อนคลาย มองไปเผ็นหนังสือกองใหญ่จึงหยิบหนังสือวางให้เป็นระเบียบ ใช่คำว่า เรา ไม่ใช้คำว่านะคะ นะครับ จังหวะสม่ำเสมอ
_ ตอนปลุกให้ตื่นนับหนึ่งถึงสิบ. ให้ความหมายของการนับแต่ละจำนวนดึงเด็กกลับมารู้สึกตัวพร้อมเติมข้อมูลด้านบวก นับสิบเราจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น
งานวันนี้เขียนสคริปส่ง ระบุชั้น สรุปจิตศึกษา สิ่งที่จะนำไปใช้