เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายงาน

รายงาน
_ การดำเนินงานในควอเตอร์ที่ 3 จะทำอย่างไร
โรงเรียนได้นัดหมายให้ครูทุกคนเตรียมแผนเพื่อเตรียมขึ้นบล๊อกตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม เป็นต้นไปโดยมีครูท้อป ครูต้อมและครูกุ้งคอยดูแลแนะนำ ในส่วนห้องเรียนได้มีการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเตรียมรับกิจกรรมในควอเตอร์ที่ 3 โดยการใช้กระดาษชานอ้อยทำบอร์ดทุกห้องเพื่อติดผลงานเด็กๆ
_ประเมินภาพรวมของโรงเรียนเป็นอย่างไร ทั้งครูและนักเรียน
จากการเริ่มใช้แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามาระยะหนึ่งนั้น ในระยะแรกครูแต่ละคนยังไม่เข้าใจแนวทางทั้งหมดมีการสะดุดบ้างจะมีทำเป็นบางคนโดยเฉพาะแกนนำจะทำก่อนแต่คนอื่นๆยังเหมือนเดิม เริ่มจากการเข้าแถวในช่วงแรกทั้งครูและนักเรียนต่างยังไม่คุ้นชินกับวิธีการดังกล่าว การให้ แสดงความเคารพกันยังเขินอายกันอยู่
    หลังจากนั้นได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าถึงขั้นตอนต่างๆและมีการซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจตรงกันการปฏิบัติในกิจกรรมหน้าเสาธงก็เริ่มดีขึ้น เริ่มปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันทั้งเด็กและครู
    การทำจิตศึกษา ในช่วงแรกๆให้เอารวมกันห้องเดียวที่ห้องประชุมให้เด็กนอนอย่างเดียวโดยมีครูเวรคอยดูแลไม่มีบทบรรยายใดๆแต่หลังจากได้นำมาถกกันและได้รับคำแนะนำจากครูท้อป ครูต้อม การทำจิตศึกษาก็สามารถทำแยกห้องได้ ครูมีความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนในการทำจิตศึกษาได้ดีขึ้นและนักเรียนหลังจากได้ผ่านจิตศึกษาก็จะมีความสงบมากขึ้น 
_ ความงอกงามของครูทุกคน
ครูส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลังจากได้ผ่านกระบวนการPLC กัน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับเด็กและกระตุ้นให้เด็กสนใจในการเรียนรู้ด้วยปัญหาที่ท้าทายความสามารถในการค้นหาคำตอบให้กับเด็ก ตลอดจนครูสามารถทำจิตศึกษา ทำบอดี้สแกนได้ด้วยตนเอง การควบคุมกำกับระดับชั้นเรียนทำได้ดีขึ้น ครูใช้จิตวิทยาเชิงบวกมากขึ้น นอกจากนั้นก็มีความเข้าใจในการสร้างบล๊อก การลงข้อมูล รูปภาพ ส่วนใหญ่สามารถทำได้ ครูพยายามเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างตามแนวทางของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
_ นักเรียนรายชั้นเป็นอย่างไร

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คนเป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 6 คน นักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมและรูปแบบที่ครูนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีสมาธิมีความพร้อมในการเรียนในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างดี กล้าแสดงออก สามารถบอกความรู้สึก แสดงเหตุผลกับกิจกรรมต่างๆได้เป็นที่น่าพอใจ ความสนใจในการเรียนยาวนานขึ้น รู้จักการรอคอยมีความรับผิดชอบมากขึ้นวิถีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการมากขึ้นกว่าแรกเริ่มโครงการ

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่27 สิงหาคม 2557

ช่วงเช้า
เวลา 8.00 - 12.00น. เดินทางไปพบหมอกระดูกที่โรงพยาบาลนางรอง โดยมีคุณครูประเสริฐ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนเพชรคลองสวาย จังหวัดศรีสะเกษ ขับรถของมูลนิธิเวปโฟว์ไทยไปส่ง ขากลับแวะซื้อกล้ามะพร้าวพันธุ์น้ำหอมจำนวน 2 ต้นและไปช่วยครูประเสริฐปลูกไว้นอกรั้วด้านหลังโรงเรียนใกล้กับที่พักสงฆ์
ภาคบ่าย
เก็บตกถ่ายภาพกับกัลยาณมิตร

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ช่วงเช้า
- เข้าสังเกตกิจกรรมจิตศึกษาชั้น ป.๒ ครูใช้นิ้วมือทุกนิ้ว"ออกกำลังนิ้วมือ"และสังเกตการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคบ่าย
กิจกรรมส่งคำอธิฐานผ่านตะเกียงวิเศษ
ถอดบทเรียนคณิตฯกับครูกลอย
ถอดบทเรียนคณิตฯกับครูฟ้า

ถอดบทเรียนคณิตฯกับครูป้อม

กิจกรรมวันที่ 26 สิงหาคม 2557

สังเกตจิตศึกษา ป.๔ ครูฝน ครูนิ่ม ครูแต
_ นร.ยืนหลับตาสงบ เลือกคนหนึ่งเอาม้วนกระดาษไปแตะคนในวงกลมหนึ่งคน คนที่แตะกลับไปที่เดิม เสร็จแล้วให้หันหลังกลับ คนที่ถูกแตะไปหาคนที่แตะตัวเองให้เจอ(การสังเกต การฟัง ความสงบ การคาดเดา)
_ นั่งลงครูถามความรู้สึกในการตัดสินใจเลือกจากผู้ที่เล่น
_ ครูสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง  pronouns
_ นำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง
_ ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือภาพและสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพโดยครูเปิดหนังสือให้นักเรียนอ่าน
_ ครูสอนคำสรพนามจากเรื่องlittle bear she. He. It. They 
_ ติดคำสรรพนามบนกระดานวาดรูปหัวใจใต้คำทุกคำ 
_ ให้นักเรียนเตรียมสมุด
_ เรียกนักเรียนออกออกไปหน้าชั้นสามคนชายสองหญิงหนึ่งครูชี้นักเรียนคนใดให้บอกคำสรรพนามแทนคนนั้น
_ ดูภาพคำศัพท์ให้บอกคำสรรพนาม เช่นภาพเป็ด=it. ภาพผู้หญิง=Sheเป็นต้น
_ นำคำศัพท์ไปติดให้ตรงกับคำสรรพนามนั้นเช่น mother, father,bird,chair
_ ครูเขียนนามเพิ่มเติมในกลุ่มคำสรรพนามทุกตัว
_ ให้นักเรียนบันทึกคำนามให้ตรงกับคำสรรพนามลงในสมุด
_ ครูให้ใบงานนักเรียนทำต่อ
_สังเกตการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 โดยนักศึกษาฝึกสอน krudear , krutae
_ ทักทายgreeting
Review preposition in. On. Under. Between. Next to.  In front of. Behind. 
Where is the..........? The.......is.  ............
Teacher writes preposition on the blackboard
Look at the picture in the computer.and listen preposition then say follow.
Listen the preposition song 
The students do the exercise 20 munite. And paint the color on their work.
The teacher helps the students who have some problem like how to write the words
How to read. The meaning of the words.b
The students hand it to the teacher on time.
Some students clean the room 

คำแนะนำจากครูยิ้ม
_ การซื้อหนังสือสั่งจากร้านซีเอ็ด
_ สเตปการสอนประมาณ ครูสอนคำศัพท์ต่างๆในหนังสือที่คิดว่าเด็กควรรู้
_ ให้เด็กเขียนคำศัพท์ตามคำบอก
_ ให้เด็กอ่านหนังสือ และสอนหลักภาษาโครงสร้างไวยากรณ์
_ ให้เด็กเติมคำที่หายไป
_ ให้วาดภาพประกอบแต่ละตอน
_ ให้แต่งเรื่องจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ในตอนจบใหม่
หรือ
ให้เด็กอ่านนิทานเลย ถ้าคำศัพท์ไหนเด็กอ่านไม่ได้ก็จะสอนอ่านช่วงนั้นเลย
_ ให้เด็กหาความหมายของคำศัพท์
_ เขียนคำศัพท์
_ เรียนหลักภาษา
_ เติมคำจากเรื่อง
_ วาดภาพประกอบเรื่อง
_ แต่งเรื่องตอนจบใหม่
สรุปองค์ความรู้เป็นหนังสือการ์ตูนช่อง นิทานเล่มเล็ก mind mapping ร้อยแก้ววันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ 24 สิงหาคม 2557


ถอดบทเรียนกับครูณีย์ ครูน้ำผึ้ง
_ อาสาสมัครทำจิตศึกษาโดยครูกุ้ง กิจกรรมตะเกียงแห่งความรัก
_ ครูจุดเทียนเวียนส่งไปทางซ้ายคนที่ได้รับให้ส่งมอบความรักให้สิ่งต่างๆคนทั่วไปตามที่ตนปรารถนา
_ ให้ทุกคนบอกความรู้สึกที่ได้ทำกิจกรรม
_ ครูณีย์ให้บอกความรู้ของตนเองต่อเพื่อนร่วมชั้นโดยเดินเข้าไปคุกเข่าตรงหน้าไหว้และใช้มือประกบกันบอกความรู้สึกแล้วโอบกอดให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกัน สังเกตมีหลายหลั่งน้ำตาเช่นครูตุ๊กตา ครูกานต์ ครูแต๋ ครูบัวหอม
_  ครูนีให้เลโก้2 ชุด ให้ต่อเลโก้โดยคนหนึ่งต่อแล้วอธิบายให้เพื่อนอีกคนฟังแล้วปฏิบัติตาม ห้ามถาม
ชุดแรกครูประเสริฐกับครูเอ๋
ชุดสอง ครูบัวหอมกับครูกุ้ง ทั้งคู่ทำได้
ชุดสาม ผอปกรณ์กับผอดรุณ ทำได้
ได้เรื่องการสื่อสาร การฟัง การคาดเดา การตีความ 
_ ให้เขียนสิ่งที่ได้ใน3สัปดาห์ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ โดยเขียนลงในกระดาษที่แจกให้
ด้านความรู้ วิธีการ ขั้นตอนการทำจิตศึกษา การทำบอดี้สแกน การเขียนข้อมูลลงบล๊อก การทำพิธีชา วิถีก่อนกลับบ้าน กระบวนการสอนแต่ละรายวิชา การทำแผนการสอน การทำปฏิทิน การทำmind mapping
ด้านทักษะ. ทักษะการสร้างบล๊อก การสังเกต ทักษะการจดจำ การทำดีmind. Mapping. การอยู่ร่วมกัน
การสรุปบทเรียน
ด้านคุณลักษณะ ความสุข ใจเย็น ความใฝ่รู้ ความรักความปรารถนาดี ความเอื้อเฟื้อ ความเมตตาสงสาร
_ ครูณีย์ให้เขียนความรู้สึกเป็นความบรรยายลงในกระดาษเอ๔ตลอด๓สัปดาห์
สัปดาห์แรกความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบภายใต้ความร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ที่เขียวขจีต้อนรับฤดูฝน ตื่นเต้นที่ได้พบกับผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันและได้รู้จักครูที่นี่เพิ่มขึ้น รู้จักนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ได้เห็นการเตรียมความพร้อม การเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งอาทิ การจัดห้องเรียน  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการดูแลเทคแคร์ของบุคลากรของโรงเรียน
ประทับใจในความมุมานะอดทนของคณะครูและบุคลากรที่นี่ ที่ทุ่มเทเอาใจใส่ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขกับการจัดการศึกษาที่มี่
ชอบใจที่ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโดยอาสาเข้าช่วยโรงเรียนในเรื่องต่างๆที่สามารถช่วยได้เช่น การช่วยล้างแอร์ ช่วยสอนถ่ายภาพ ช่วยสอนศิลปะ ช่วยดำนาฯลฯ
ชอบลักษณะอาคารเรียนที่กว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารโดยแบ่งเป็นห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม ห้องโถงใหญ่ มีสื่อที่เป็นผลงานของเด็กๆโดยที่นี่ให้ความสำคัญกับผลงานของเด็กติดตามผนังอาคารทุกที่ไม่เว้นในห้องน้ำ รู้สึกความเป็นระบบที่นี่มีมากทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
ต้นสอนการแก้ไขบล๊อก
_ สร้างบล๊อกใหม่ โดยน้องต้น เพิ่มวีค main อื่น ๆต้องเปลี่ยนตนเองเป็นผู้ดูแลจึงจะสามารถแก้ไขได้กิจกรรมวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ออกแบบจิตศึกษา


  ชื่อกิจกรรม ต่อจุดเป็นรูปภาพ

 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ จานวนนักเรียน 27 คน

ผู้จัดกิจกรรม. ครูประเสริฐ  ครูแมว (ดำเนินกิจกรรม) ครูทองดี ครูสมาน (ถ่ายภาพ)

วัตถุประสงค์

) เพื่อใหผู้เรียนสามารถต่อจุดเป็นรูปภาพตามจินตนาการได้ 

) เพื่อฝากความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
) เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๔. เพื่อฝึกสมาธิให้มีใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

ขั้นนำ (๒ นาที)

กิจกรรม

-ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วครูแมวพาทำเบรนยิมไล่นิ้ว๕นิ้วและพาทำท่าทางประกอบ(เพลงรักงอมแงม๑๖ท่า) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม

ขั้นดำเนินกิจกรรม (๑๕นาที)

๑ . ครูประเสริฐแจกแผ่นกระดาษเวียนซ้ายและส่งสีเวียนขวาให้ทุกคน โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อม จนได้แผ่นกระดาษและสีครบทุกคน

๒. ให้เด็กเลือกใช้สีเมจิกต่อจุดให้เป็นรูปภาพตามใจชอบรูปอะไรก็ ได้ที่ตนเองเกิดจิตนาการขึ้น

๓. นักเรียนต่อจุดรูปเสร็จแล้วให้นักเรียนนำเสนอเพื่อนว่าตนเองต่อจุดเป็นรูปอะไรและตั้งชื่อรูปนั้นว่าอะไรทำไมถึงเป็นรูปนั้น

ขั้นสรุป (๓ นาที)

- ครูถามนักเรียนว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนร่วมตอบคำถาม ครูพาสนทนาเพื่อให้ได้คำตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย

บันทึกหลังกิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์

๑. กระดาษจุด

๒. สีเมจิก

๓. เพลงคลทื่นสมองต่ำ

๔. กล่องพลาสติกใส่สีและกระดาษ

๕. กล้องถ่ายรูป

- นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือดีมากและสามารถทำกิจกรรมนี้ได้ทุกคน สามารถบอกชื่อรูปที่ต่อและเหตุผลที่เลือกได้ด้วย

ทุกคนจะมีใจจดจ่อกับกิจกรรมที่จัดให้โดยไม่มีใครคุยกันเลย เพราะต้องใช้ความคิด วางแผนออกแบบ เตรียมภาษาสื่อสารเป็นต้น

- ครูขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจนักเรียนขอบคุณครูทุกคนและเตรียมเรียนวิชาต่อไป

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗


สังเกตจิตศึกษาอนุบาล๑
_ รวมหน้าชั้นเช็คความพร้อม
_ ครูถามว่าวันอะไร วันที่เท่าไร นักเรียนตอบพร้อมสัญลักษณ์
_ เข้ามานั่งหน้าประตู ร้องเพลง ๔_๕เพลง
_ครูเล่านิทานโดยให้เด็กดูหน้าปกหนังสือถามเด็กว่าเห็นอะไรบ้าง
_ ครูถามเกี่ยวกับนิทานนักเรียนยกมือแย่งกันเพื่อตอบคำถาม
_ ครูนำนักเรียนร้องเพลงความเกรงใจประกอบท่าทาง ทั้งมีเสียงและไม่มีเสียง
_มีครูนั่งรอหน้าประตู๒คน ครูแดงจะปล่อยนักเรียนที่พร้อม รู้เวลาเข้าไปก่อนโดยนั่งคุกเข่าตรงหน้าครูยกมือไหว้แล้วเข้าห้องเรียน
_เข้าสังเกตภาษาอังกฤษป.๔
_ครูแจกใบงาน
_ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามเวลาที่กำหนด
_ครูอ่านคำศัพท์นักเรียนอ่านตาม
_ ครูอ่านประโยคนักเรียนเติมคำในช่องว่าง 2รอบ
_ ดูบทความที่มีคำถามนักเรียนอ่าน
_ ให้นักเรียนแปล
_ ครูให้นักเรียนวาดภาพจากเรื่องตอนใดตอนหนึ่งประกอบพร้อมระบายสีให้สวยงาม
_ การทำงานของนักเรียนจะให้ความเป็นอิสระกับนักเรียนโดยสามารถเลือกอริยาบทหรือสถานที่ที่ตนเองต้องการได้
_ นักเรียนส่งงาม ครูตรวจแล้วให้นำกลับไปแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งตอนเย็น
_นักเรียนเตรียมเรียนวิชาต่อไป
สังเกตภาษาไทยป.๕ สัปดาห์ที่๓
_ ครูฟ้าเช็คความพร้อม ครูให้อ่านเรื่อง ๒ เรื่อง ครูให้นักเรียนเล่าเรื่องที่อ่านสำหรับนักเรียนที่อ่านแล้ว
_ ให้นักเรียนอ่านออกเสียงหนังสือ"อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว"เรื่องผมเป็นอะไรได้หลายอย่าง โดยอ่านพร้อมกันทั้งชั้น
_ บางช่วงให้อ่านทีละคน โดยนักเรียนชายอ่านก่อนถ้าอ่านผิดเพื่อนจะช่วยออกเสียงที่ถูกต้องให้ฟัง เสร็จแล้วอ่านพร้อมกันเรื่องนางฟ้าสีเขียว นักเรียนหญิงอ่านพร้อมกัน และก็นักเรียนชายอ่านพร้อมกัน
_ ต่อไปให้อ่านในใจ
_ ให้นักเรียนเล่าเรื่องต่อๆกันโดยใครยกมือก่อนได้เล่าก่อน
_ ให้บางคนเล่าสรุปเรื่องอีกครั้งหลังจากเพื่อนๆเล่าแล้ว
_ แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่มโดยถามว่าจะเลือกเรื่องอะไร แล้วเขียนคำศัพท์บนกระดานที่เราไม่ทราบความหมายหรือที่เราเขียนผิดบ่อยๆ เสร็จแล้วมารับกระดาษที่คุณครูไปเขียนสรุป
สังเกตการสอนภาษาอังกฤษ ป.๕ โดยครู แต ครูดอกไม้
_ ทักทายด้วยคำว่า good morning
_ นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ๒ วงซ้อนกัน
_ ให้เขียนคำศัพท์ที่เคยให้การบ้านไป ๕ คำ
_ ถ้านักเรียนคุยกันเสียงดังครูจะไม่เริ่มกิจกรรมต้องเลทเวลาออกไป ใครเงียบครูชมเชยว่า"เยี่ยมมาก ขอบคุณ"
_ ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ ๕ คำในสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่น คำว่าgo went run ran eat ate do did เป็นต้น
_ นักเรียนเขียนเสร็จนำไปส่งครู
_ ครูแจกใบงานที่ ๒
_ ครูแตจะอ่านแล้วให้เติมคำในช่องว่างจากคำที่ครูอ่าน ใครเสร็จแล้วให้วาดภาพประกอบ ส่วนใหญ่ไม่เสร็จเลยให้ทำเป็นการบ้าน