เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ 24 สิงหาคม 2557


ถอดบทเรียนกับครูณีย์ ครูน้ำผึ้ง
_ อาสาสมัครทำจิตศึกษาโดยครูกุ้ง กิจกรรมตะเกียงแห่งความรัก
_ ครูจุดเทียนเวียนส่งไปทางซ้ายคนที่ได้รับให้ส่งมอบความรักให้สิ่งต่างๆคนทั่วไปตามที่ตนปรารถนา
_ ให้ทุกคนบอกความรู้สึกที่ได้ทำกิจกรรม
_ ครูณีย์ให้บอกความรู้ของตนเองต่อเพื่อนร่วมชั้นโดยเดินเข้าไปคุกเข่าตรงหน้าไหว้และใช้มือประกบกันบอกความรู้สึกแล้วโอบกอดให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกัน สังเกตมีหลายหลั่งน้ำตาเช่นครูตุ๊กตา ครูกานต์ ครูแต๋ ครูบัวหอม
_  ครูนีให้เลโก้2 ชุด ให้ต่อเลโก้โดยคนหนึ่งต่อแล้วอธิบายให้เพื่อนอีกคนฟังแล้วปฏิบัติตาม ห้ามถาม
ชุดแรกครูประเสริฐกับครูเอ๋
ชุดสอง ครูบัวหอมกับครูกุ้ง ทั้งคู่ทำได้
ชุดสาม ผอปกรณ์กับผอดรุณ ทำได้
ได้เรื่องการสื่อสาร การฟัง การคาดเดา การตีความ 
_ ให้เขียนสิ่งที่ได้ใน3สัปดาห์ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ โดยเขียนลงในกระดาษที่แจกให้
ด้านความรู้ วิธีการ ขั้นตอนการทำจิตศึกษา การทำบอดี้สแกน การเขียนข้อมูลลงบล๊อก การทำพิธีชา วิถีก่อนกลับบ้าน กระบวนการสอนแต่ละรายวิชา การทำแผนการสอน การทำปฏิทิน การทำmind mapping
ด้านทักษะ. ทักษะการสร้างบล๊อก การสังเกต ทักษะการจดจำ การทำดีmind. Mapping. การอยู่ร่วมกัน
การสรุปบทเรียน
ด้านคุณลักษณะ ความสุข ใจเย็น ความใฝ่รู้ ความรักความปรารถนาดี ความเอื้อเฟื้อ ความเมตตาสงสาร
_ ครูณีย์ให้เขียนความรู้สึกเป็นความบรรยายลงในกระดาษเอ๔ตลอด๓สัปดาห์
สัปดาห์แรกความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบภายใต้ความร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ที่เขียวขจีต้อนรับฤดูฝน ตื่นเต้นที่ได้พบกับผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันและได้รู้จักครูที่นี่เพิ่มขึ้น รู้จักนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ได้เห็นการเตรียมความพร้อม การเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งอาทิ การจัดห้องเรียน  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการดูแลเทคแคร์ของบุคลากรของโรงเรียน
ประทับใจในความมุมานะอดทนของคณะครูและบุคลากรที่นี่ ที่ทุ่มเทเอาใจใส่ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขกับการจัดการศึกษาที่มี่
ชอบใจที่ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโดยอาสาเข้าช่วยโรงเรียนในเรื่องต่างๆที่สามารถช่วยได้เช่น การช่วยล้างแอร์ ช่วยสอนถ่ายภาพ ช่วยสอนศิลปะ ช่วยดำนาฯลฯ
ชอบลักษณะอาคารเรียนที่กว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารโดยแบ่งเป็นห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม ห้องโถงใหญ่ มีสื่อที่เป็นผลงานของเด็กๆโดยที่นี่ให้ความสำคัญกับผลงานของเด็กติดตามผนังอาคารทุกที่ไม่เว้นในห้องน้ำ รู้สึกความเป็นระบบที่นี่มีมากทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
ต้นสอนการแก้ไขบล๊อก
_ สร้างบล๊อกใหม่ โดยน้องต้น เพิ่มวีค main อื่น ๆต้องเปลี่ยนตนเองเป็นผู้ดูแลจึงจะสามารถแก้ไขได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น