เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ช่วงเช้า
- เข้าสังเกตกิจกรรมจิตศึกษาชั้น ป.๒ ครูใช้นิ้วมือทุกนิ้ว"ออกกำลังนิ้วมือ"และสังเกตการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคบ่าย
กิจกรรมส่งคำอธิฐานผ่านตะเกียงวิเศษ
ถอดบทเรียนคณิตฯกับครูกลอย
ถอดบทเรียนคณิตฯกับครูฟ้า

ถอดบทเรียนคณิตฯกับครูป้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น