เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ 26 สิงหาคม 2557

สังเกตจิตศึกษา ป.๔ ครูฝน ครูนิ่ม ครูแต
_ นร.ยืนหลับตาสงบ เลือกคนหนึ่งเอาม้วนกระดาษไปแตะคนในวงกลมหนึ่งคน คนที่แตะกลับไปที่เดิม เสร็จแล้วให้หันหลังกลับ คนที่ถูกแตะไปหาคนที่แตะตัวเองให้เจอ(การสังเกต การฟัง ความสงบ การคาดเดา)
_ นั่งลงครูถามความรู้สึกในการตัดสินใจเลือกจากผู้ที่เล่น
_ ครูสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง  pronouns
_ นำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง
_ ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือภาพและสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพโดยครูเปิดหนังสือให้นักเรียนอ่าน
_ ครูสอนคำสรพนามจากเรื่องlittle bear she. He. It. They 
_ ติดคำสรรพนามบนกระดานวาดรูปหัวใจใต้คำทุกคำ 
_ ให้นักเรียนเตรียมสมุด
_ เรียกนักเรียนออกออกไปหน้าชั้นสามคนชายสองหญิงหนึ่งครูชี้นักเรียนคนใดให้บอกคำสรรพนามแทนคนนั้น
_ ดูภาพคำศัพท์ให้บอกคำสรรพนาม เช่นภาพเป็ด=it. ภาพผู้หญิง=Sheเป็นต้น
_ นำคำศัพท์ไปติดให้ตรงกับคำสรรพนามนั้นเช่น mother, father,bird,chair
_ ครูเขียนนามเพิ่มเติมในกลุ่มคำสรรพนามทุกตัว
_ ให้นักเรียนบันทึกคำนามให้ตรงกับคำสรรพนามลงในสมุด
_ ครูให้ใบงานนักเรียนทำต่อ
_สังเกตการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 โดยนักศึกษาฝึกสอน krudear , krutae
_ ทักทายgreeting
Review preposition in. On. Under. Between. Next to.  In front of. Behind. 
Where is the..........? The.......is.  ............
Teacher writes preposition on the blackboard
Look at the picture in the computer.and listen preposition then say follow.
Listen the preposition song 
The students do the exercise 20 munite. And paint the color on their work.
The teacher helps the students who have some problem like how to write the words
How to read. The meaning of the words.b
The students hand it to the teacher on time.
Some students clean the room 

คำแนะนำจากครูยิ้ม
_ การซื้อหนังสือสั่งจากร้านซีเอ็ด
_ สเตปการสอนประมาณ ครูสอนคำศัพท์ต่างๆในหนังสือที่คิดว่าเด็กควรรู้
_ ให้เด็กเขียนคำศัพท์ตามคำบอก
_ ให้เด็กอ่านหนังสือ และสอนหลักภาษาโครงสร้างไวยากรณ์
_ ให้เด็กเติมคำที่หายไป
_ ให้วาดภาพประกอบแต่ละตอน
_ ให้แต่งเรื่องจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ในตอนจบใหม่
หรือ
ให้เด็กอ่านนิทานเลย ถ้าคำศัพท์ไหนเด็กอ่านไม่ได้ก็จะสอนอ่านช่วงนั้นเลย
_ ให้เด็กหาความหมายของคำศัพท์
_ เขียนคำศัพท์
_ เรียนหลักภาษา
_ เติมคำจากเรื่อง
_ วาดภาพประกอบเรื่อง
_ แต่งเรื่องตอนจบใหม่
สรุปองค์ความรู้เป็นหนังสือการ์ตูนช่อง นิทานเล่มเล็ก mind mapping ร้อยแก้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น