เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗


สังเกตจิตศึกษาอนุบาล๑
_ รวมหน้าชั้นเช็คความพร้อม
_ ครูถามว่าวันอะไร วันที่เท่าไร นักเรียนตอบพร้อมสัญลักษณ์
_ เข้ามานั่งหน้าประตู ร้องเพลง ๔_๕เพลง
_ครูเล่านิทานโดยให้เด็กดูหน้าปกหนังสือถามเด็กว่าเห็นอะไรบ้าง
_ ครูถามเกี่ยวกับนิทานนักเรียนยกมือแย่งกันเพื่อตอบคำถาม
_ ครูนำนักเรียนร้องเพลงความเกรงใจประกอบท่าทาง ทั้งมีเสียงและไม่มีเสียง
_มีครูนั่งรอหน้าประตู๒คน ครูแดงจะปล่อยนักเรียนที่พร้อม รู้เวลาเข้าไปก่อนโดยนั่งคุกเข่าตรงหน้าครูยกมือไหว้แล้วเข้าห้องเรียน
_เข้าสังเกตภาษาอังกฤษป.๔
_ครูแจกใบงาน
_ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามเวลาที่กำหนด
_ครูอ่านคำศัพท์นักเรียนอ่านตาม
_ ครูอ่านประโยคนักเรียนเติมคำในช่องว่าง 2รอบ
_ ดูบทความที่มีคำถามนักเรียนอ่าน
_ ให้นักเรียนแปล
_ ครูให้นักเรียนวาดภาพจากเรื่องตอนใดตอนหนึ่งประกอบพร้อมระบายสีให้สวยงาม
_ การทำงานของนักเรียนจะให้ความเป็นอิสระกับนักเรียนโดยสามารถเลือกอริยาบทหรือสถานที่ที่ตนเองต้องการได้
_ นักเรียนส่งงาม ครูตรวจแล้วให้นำกลับไปแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งตอนเย็น
_นักเรียนเตรียมเรียนวิชาต่อไป
สังเกตภาษาไทยป.๕ สัปดาห์ที่๓
_ ครูฟ้าเช็คความพร้อม ครูให้อ่านเรื่อง ๒ เรื่อง ครูให้นักเรียนเล่าเรื่องที่อ่านสำหรับนักเรียนที่อ่านแล้ว
_ ให้นักเรียนอ่านออกเสียงหนังสือ"อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว"เรื่องผมเป็นอะไรได้หลายอย่าง โดยอ่านพร้อมกันทั้งชั้น
_ บางช่วงให้อ่านทีละคน โดยนักเรียนชายอ่านก่อนถ้าอ่านผิดเพื่อนจะช่วยออกเสียงที่ถูกต้องให้ฟัง เสร็จแล้วอ่านพร้อมกันเรื่องนางฟ้าสีเขียว นักเรียนหญิงอ่านพร้อมกัน และก็นักเรียนชายอ่านพร้อมกัน
_ ต่อไปให้อ่านในใจ
_ ให้นักเรียนเล่าเรื่องต่อๆกันโดยใครยกมือก่อนได้เล่าก่อน
_ ให้บางคนเล่าสรุปเรื่องอีกครั้งหลังจากเพื่อนๆเล่าแล้ว
_ แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่มโดยถามว่าจะเลือกเรื่องอะไร แล้วเขียนคำศัพท์บนกระดานที่เราไม่ทราบความหมายหรือที่เราเขียนผิดบ่อยๆ เสร็จแล้วมารับกระดาษที่คุณครูไปเขียนสรุป
สังเกตการสอนภาษาอังกฤษ ป.๕ โดยครู แต ครูดอกไม้
_ ทักทายด้วยคำว่า good morning
_ นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ๒ วงซ้อนกัน
_ ให้เขียนคำศัพท์ที่เคยให้การบ้านไป ๕ คำ
_ ถ้านักเรียนคุยกันเสียงดังครูจะไม่เริ่มกิจกรรมต้องเลทเวลาออกไป ใครเงียบครูชมเชยว่า"เยี่ยมมาก ขอบคุณ"
_ ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ ๕ คำในสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่น คำว่าgo went run ran eat ate do did เป็นต้น
_ นักเรียนเขียนเสร็จนำไปส่งครู
_ ครูแจกใบงานที่ ๒
_ ครูแตจะอ่านแล้วให้เติมคำในช่องว่างจากคำที่ครูอ่าน ใครเสร็จแล้วให้วาดภาพประกอบ ส่วนใหญ่ไม่เสร็จเลยให้ทำเป็นการบ้าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น