เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

สังเกตจิตศึกษาชั้นป.๖โดยคุณครูต๋อย
กิจกรรมจิตศึกษา

- ครูต๋อยนั่งในวงกลมเช็คจำนวนเด็กว่ามาครบหรือยังมีใครขาดเรียนบ้าง
- ครูนำนักเรียนทำกิจกรรมเบรนยิมประกอบเพลงพร้อมนับจำนวน๑๖
- ครูนำทำท่ากายบริหารในท่านั่งโดยใช้ช่วงแขน มือ และเท้า
- ครูให้ดูภาพขาวดำจำนวน ๒ ภาพโดยส่งไปทางซ้ายมือและขวามือคุณครูข้างละ ๑ ภาพ พร้อมตั้งคำถามว่าเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ซึ่งเป็าหมายของกิจกรรมคือความเห็นอกเห็นใจกัน
- นักเรียนบอกสิ่งที่เห็นจากภาพทั้งสองหรืออย่างใดอย่างหนึ่งและความรู้สึกและอยากตั้งคำถามว่าอย่างไร
- ครูให้นักเรียนจับมือกันถ่ายทอดความรักความปรารถนาดีให้แก่กันและกัน
- นักเรียนยกมือไหว้ขอบคุณครู เพื่อนๆป.3
ผอ.ปกรณ์_ ชื่นชอบอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
ผอ.ดรุณ_ แปลกกว่าสองวันที่ผ่านมาการใช้เบรนยิมที่น่าสนใจ สื่อที่ครูภรใช้แสดงออกถึงความคิดเปิดโอกาสให้เด็กคิดและขอบคุณสิ่งใด
ครูอั๋น _ ครูภรใช้ร่างกายเป็นอุปกรณ์ ถ้าเด็กเรียบร้อยครูจะขอบคุณ
ครูใหญ่_ส่วนใหญ่ครูจะจี้ไปที่คนไม่เรียบร้อยเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแย่ ลำปลายมาศจะเติมพลังบวกตลอด คนที่รู้ตัวเองก็จะมีสติตลอดเป็นการควบคุมจากภายใน
ป.6
ครูประเสริฐ_ เห็นการเตรียมความพร้อมที่ใช้เพลงประกอบท่าทางเพื่อเตรียมให้เกิดความพร้อม มีการใช้ภาพประกอบการทำจิตศึกษา
ครูบัวหอม_ มีการใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดความคิด
ครูเอ๋_ ครูถามให้นักเรียนเกิดการใคร่ครวญในการคิด
ครูต๋อย_ เป้าหมายของจิตศึกษาชั้นป.6 คือ ความเห็นอกเห็นใจ โดยใช้ภาพ 2 ภาพเป็นสื่อและให้เด็กแสดงความคิดเห็นและให้เด็กตั้งคำถาม สุดท้ายให้เด็กที่อยากตอบคำถามของเพื่อนหรือของตนเอง ครูไม่ได้สรุปหรือพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
การบอดี้สแกนเป็นกึ่งการสะกดจิต การสร้างบรรยากาศก็สามารถช่วยได้เช่น การปรับแสงในห้องเรียน การใช้เสียงเพลงประกอบ การใช้เสียงของเราช่วยเติมสิ่งที่ดีเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมบอดี้สแกนนั้น เช่นความมีระเบียบวินัย ความรัก ความซื่อสัตย์เป็นต้น
การที่เด็กตื่นมาแล้วงัวเงียเราใช้เบรนยิมเข้าช่วย การบอกปลุกใช้การนับอย่างมีความหมาย เพลงที่ใช้มี 2 แบบคือ เพลงพัฒนาสมอง เพลงกระตุ้นสมอง
เพลงพัฒนาสมองใช้เพลงบรรเลงไม่มีเนื้อร้องมีดนตรีไม่กี่ชิ้น ส่วนเพลงกระตุ้นสมองเหมาะเวลาทำกิจกรรม แสงสีส้มจะช่วยคลื่นสมองผ่อนคลาย แสงสีขาวจะทำให้วุ่นวาย เสียงที่ใช้ฝึกจะเป็นเสียงโทนธรรมชาติโทนต่ำ
ดังนั้น เสียง แสง บรรยากาศมีช่วยพัฒนาคลื่นสมอง การสอนโดยการบอกแค่ 5%  การปฏิบัติ ฝึกและการนำไปใช้คือปฏิเวธ

การplc. ส่วนใหญ่ไม่มีหัวโต๊ะมีแต่มาแชร์สิ่งที่ดีต่อกันที่ประสบความสำเร็จ จะไม่นำปัญหามาเสนอ
โรงเรียนให้เครดิตการเรียนรู้ร่วมกันมาก
PLC. ทำ2เรื่องใหญ่ๆ
สถานที่ บรรยากาศดี มีสัมพันธภาพเชิงบวก สะอาดร่มรื่น วิถี
กิจกรรม _  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ BAR, AAR (before action review ,after action review) มีอุดมการณ์ เกิดทักษะ เกิดความเข้าใจ _ ถอดบทเรียนซึ่งกันและกัน _ ทำlesson study
ก่อนทำbar,aarคือระดับการสนทนา
_ ถกเถียง ต่ำสุดไม่เกิดปัญญร่วม
_ แจ้งให้ทราบdownloading
_ สนทนาหรือฝึกการฟังdialog ไม่คอยตัดสิน
_ creative. ให้ความเห็นด้วยความกรุณา
ภาคบ่าย ครูฟ้า ครูดอกไม้
เข้าสังเกตกิจกรรมบอดี้สแกนและการสร้างแรงบันดาลใจชั้นประถมศึกษาปีที่๕ ผู้ชาย๘ คน หญิง ๑๑ คน
กิจกรรมบอดี้สแกน
ขั้นเตรียม
_ ใช้กิจกรรมเรนยิม จนนักเรียนพร้อมให้นักเรียนนอนลง
ขั้นเข้าสู่กิจกรรม
_ ครูเปิดเพลงคลื่นสมองต่ำ พร้อมพรรณนาถึงการจัดระเบียบร่างกายที่ให้เกิดความเบาสบายตามอริยาบทที่ครูกล่าวถึง และการใช้ประโยชน์ของอวัยวะเหล่านั้น
_ นักเรียนที่ไม่สงบครูเข้าไปกล่อมใกล้ๆใช้มือลูบอย่างแผ่วเบาพร้อมกับน้ำเสียงที่แผ่วเบานุ่มนวล
_ นักเรียนบางส่วนหลับ บางส่วนนอนนิ่งลืมตา
_ ปล่อยให้นักเรียนอยู่ท่ามกลางความสงบสักพักโดยไม่มีเสียงครูมีแต่เสียงดนตรี เสียงพัดลมหรือเสียงอื่น ๅ จากภายนอกเท่านั้น
ขั้นสุดท้าย
_ ครูปลุกให้รู้ตัวให้เด็กขยับส่วนต่าง ๆของร่ายกาย แล้วนับอย่างมีความหมายจนถึงห้าให้ลุกนั่งอย่างสดชื่น


กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
_ ให้นักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ทำเมื่อวาน
_ ครูดอกไม้แจกกระดาษA.3 ที่เขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้เลือกเอาเฉพาะของตนเอง
_ นักเรียนช่วยกันทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ลงกระดาษแผ่นใหญ่
โดยกลุ่มหนึ่งมีสามคน ให้เอามาแชร์กัน สิ่งที่เหือนกันเอามาหนึ่งกัน สิ่งที่ไม่เหมือนกันเอามาทั้งหมด กระดาษเอสามพับครึ่งด้านซ้ายเขียนสิ่งที่รู้แล้ว ด้านขวาเขียนสิ่งที่อยากรู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น