เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ 7 สิงหาคม 2557

จิตศึกษา ม.๑
เวลา๘.๒๐สังเกตจิตศึกษา ม.๑ โดยครูต๋อย มี๑๗ คน ชาย๘ หญิง ๙ คน โดยใช้กิจกรรมพิธีจัดดอกไม้
ดำเนินการดังนี้
_ นักเรียนนั่งในวงกลมแต่ละคนเตรียมสิ่งของติดมือมาคนละชิ้นเป็นเศษวัสดุ ครูสอบถามนักเรียนมาครบหรือไม่ใครขาด
_ ครูให้นำสิ่งของวางบนผ้าขาวตรงกลางวงทีละคน

_ ครูเล่านิทานเรื่องเกี่ยวกับลาตกบ่อขยะ. เล่าระยะหนึ่งแล้วถามคำถาม
_ กลับมาที่สิ่งของที่เป็นของตนเอง ให้นักเรียนหยิบสีกระดาษคนละชิ้นโดยหยิบกระดาษก่อน แล้วก็สีที่ตนเองชอบเมื่อได้กระดาษสีแล้วไปหยิบสิ่งของบนผ้าขาวซึ่งเป็นของนักเรียนบนผ้ากี่ชิ้นก็ได้ แบ่งแยกได้ สามารถไปหยิบชิ้นอื่นเพื่อนำมาจัดแต่ง ให้เป็นรูปร่างสิ่งต่าง ๆ
_ ถ้าพอแล้วหยิบปากกาขึ้นมาตั้งชื่อสิ่งที่วางบนกระดาษและอธิบายเป็นกลอนเป็นเพลงแล้วแต่ชอบ อธิบายถึงความหมายและคุณค่าสิ่งที่วางอยู่
_ เขียนอธิบายว่าสิ่งของที่หยิบไปนั้นสิ่งไหนเป็นตัวเรามากที่สุด ระหว่างทำกิจกรรมครูจะขอบคุณคนที่ตั้งใจทำตลอด

_ คนที่เขียนเสร็จแล้วครูก็จะให้ส่งกำลังใจช่วยเพื่อน ๆ
_ ให้นักเรียนอ่านของตนเองให้เพื่อนฟัง/ให้เพื่อนที่ตนเองอยากฟังอ่านให้ฟัง โดยให้เลือก๑สิทธิ์
_ หลังจากนำเสนอทุกคนแล้ว ครูย้อนกลับถามว่าใครมีคำถามหลังจากทำกิจกรรมนี้หรืออยากถามใครเพิ่ม หรืออธิบายเพิ่ม

_ คำถามถัดมาจากกิจกรรมนี้ได้อะไร
_ ครูให้ตัวแทนส่งกล่องรับสีคืน วิธีรับส่งก็จะต้องมีการไหว้ก่อนรับและหลังส่งสิ่งของทุกครั้ง
_ สุดท้ายมอนิเตอร์สั่งนักเรียนเตรียม ทุกคนตอบรับเตรียม และกล่าวคำว่าขอบคุณ คุณครูต๋อยและเพื่อนๆทุกคน
_เตรียมเรียนวิชาหลักต่อไป
เวลา9.00 ดูจิตศึกษาอนุบาล
เวลา 9.45 นฺ พบครูใหญ่วิเชียร
_ เล่าประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น ผู้ปกครองจะนำเด็กมาโรงเรียนอย่างปลอดภัย
_อะไรคือสิ่งใหม่ที่ต่างจาก3-4วันที่ผ่านมา อนุบาลเด็กกอดกัน ม.1 วัสดุธรรมชาติ
_  ผอ.ปกรณ์ การร้องเพลง การโอบกอด การส่งน้ำ การส่งดอกมะลิเป็นสิ่งยอดเยี่ยมมาก
_ ครูใหญ่ นักเรียนที่นี่จะชอบอ่านหนังสือประเภทวรรณกรรมทุกคน เช่นม.๓ อ่านเรื่อง เพื่อนยากซึ่งแต่งโดยนักเขียนรางวัลระดับโลกสามารถนำมาแต่งเพลงได้ด้วย อนุบาลให้ยืมวันละ๒เล่ม
_ กระบวนการAAR. ถ้าเราตั้งคำถามผิดจะได้สิ่งที่ผิดไปด้วย
_สัปดาห์หน้าโฟกัสไปที่การสร้างหน่วยการเรียน
_ ผอ.ดรุณ มีคนมาสายแต่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทัน
เป้าหมายหนึ่งของจิตศึกษาคือการนำไปสู่การสนทนาแบบdialog
_  วันก่อน วันแม่ วันเด็กที่โรงเรียนไม่จัดเพราะเด็กส่วนใหญ่ไม่มีพ่อแม่
_ ผู้ปกครองไม่เอาเงินค่าเสื้อผ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ผู้ปกครองจะมาช่วยกันพิจารณาว่าจะซื้ออะไรให้เด็ก
_  เด็กทุกชั้นจะมีเงินเก็บของตนเองจากการจัดกิจกรรม
_ แต่ละรุ่นที่จบครูใหญ่จะตั้งชื่อให้เช่นวิจิตศิรา ประกายมาศ
ประกายมาศชื่อรุ่น ป.๖
ดูวีดิทัศน์ประชุมผู้ปกครอง บางปีให้ผู้ปกครองมาทำกิจกรรมเหมือนเด็กเช่นเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ร้องเพลงเข้าชั้นเรียนเรียนในชั้นเรียนเรียนpbl เรียนอย่างน้อย2 วัน
11.30 น. AAR ต่อ
12.50 น. ไปสังเกตกิจกรรมบอดี้สแกนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (โดยครูป้อม) ดำเนินการดังนี้
- ครู นักเรียนนั่งเป็นวงกลม เมื่อนักเรียนพร้อมครูให้นักเรียนนอน
- นักเรียนนอน ครูเปิดเพลงสร้างคลื่นสมองต่ำ พร้อมบรรยายถึงการใช้อวัยวะต่างในการใช้งาน ซึ่งขณะนี้อวัยวะเหล่านั้นกำลังได้รับการพักผ่อน
- ครูพานักเรียนนอนลงบนก้อนเมฆสีขาวลอยไปบนท้องฟ้าสัมผัสกับสายลมที่เย็นสบาย ก้อนเมฆพาผ่านไปที่แม่น้ำที่กว้างใหญ่ใสสะอาด  ผ่านป่าไม้ที่เขียวชอุ่มมองดูแล้วสดชื่นสบายตา ผ่านทุ่งหญ้าที่เขียวขจีและมวลดอกไม้ที่แสนสวย แล้วก้อนเมฆสีขาวก็ลงสนามหญ้า เราก็ก้าวขาลงเหยียบสนามหญ้าที่เขียวขจีและนุ่มสบายเท้าได้กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพรรณ  ทำให้ชื่นใจเบาสบาย จึงล้มตัวลงนอนบนสนามหญ้านั้น
- ครูอ่านนิทานเรื่อง พระอาจารย์พรหม ให้นักเรียนฟัง
- ครูปลุกนักเรียนตื่นโดยบอกให้มีความรู้สึกอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย นักเรียนลุกนั่งยืดเส้นสายเสร็จแล้ว ทบทวนบทเรียน และเข้าสู่การเรียนรู้
- ครูให้นักเรียนแชร์เรื่องไขมันที่ไปค้นคว้ามา
เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีชาของชั้น ม.๑ มีขั้นตอนดังนี้
๑.      นักเรียนจะมีอาสาสมัครเป็นผู้บริการ ๕ คน คอยเตรียมทุกอย่าง เช่นแก้วน้ำ ถาดรอง ที่นั่ง น้ำชา
๒.    เมื่อได้เวลาอาสาสมัครจะเตรียมสถานที่เป็นรูปวงกลมหรือวงรี โดยมีที่รองนั่งวางไว้ให้ทุก จัดดอกไม้ตรงกลางวงกลม วางถาดรองแก้ว หน้าที่นั่งทุกที่

๓.     ผู้บริการรินน้ำชาใส่แก้วครบจำนวน เริ่มส่งแก้วชาให้เพื่อนเวียนซ้ายจนครบทุกคน
๔.     ผู้บริการส่งมอบขนมให้เพื่อน

๕.     เมื่อครบแล้ว ผู้นำบทความหรือข้อเขียนเกี่ยวกับคุณธรรมมาอ่านให้เพื่อนฟัง
๖.      เมื่อจบผู้นำเชิญชวนทุกคนดื่มชาและขนม
๗.     ครูขอบคุณผู้บริการทั้ง ๕ คน ทบทวนบทเรียนการบ้าน
๘.     ผู้นำที่เรียกว่ามอนิเตอร์สั่งนักเรียนทุกคนเตรียม ทุกคนขานรับเตรียมครับ/ค่ะ และกล่าวคำว่า ขอบคุณ คุณครูป้อม ผู้ใหญ่ใจดี (คณะครูที่ศึกษาดูงาน) และเพื่อน ๆทุกคน

๙.      ผู้บริการ ๕ คนเคลียร์สถานที่เก็บเบาะรองนั่ง แก้วน้ำ ถาดรอง
๑๐.  นักเรียนไปเล่นกีฬา
-                   กลับมาAAR


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น