เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ภาคเช้า
_ เข้าห้องประชุมเล่นเกมที่ ๑ ชื่อเกมให้ไม่ให้  ให้ -ให้ - ไม่ให้ -ให้ วิธีการคือ ทุกคนนำสิ่งของของตนเอง ๑ ชิ้นวางตรงหน้า เร่ิมไปทางขวาถ้าพูดคำว่า ให้ ให้หยิบสิ่งของส่งไปวางด้านหน้าคนทางขวามือ ถ้าพูดคำว่า ไม่ให้ห้ามวางสิ่งของนั้นเพียงหลอกว่าจะวางแต่ไม่วาง สมารถเล่นสลับส่งไปทางซ้ายได้ จนสิ่งของของเราส่งกลับมาถึงเราอีกครั้ง
_ เกมที่ ๒ พัฒนาการของสัตว์ (แมงหวี่ เป็ด ลิง คน)
วิธีเล่นทุกคนเป็นแมงหวี่ บินไปหาเพื่อนเป่ายิงฉุบกันใครชนะเป็นเป็ด คนแพ้เป็นแมงหวี่เหมือนเดิม แมงหวี่และเป็นจะไปหาเพื่อนประเภทเดียวกันเป่ายิงฉุบกันคนเป็นเป็ดใครชนะได้เป็นลิง คนเป็นลิงทำท่าลิงไปเพื่อนเป่ายิงฉุบใครชนะเป็นคน
_ เกมที่ ๓เป็ดหวงรัง วิธีการผู้เล่นทุกคนจะได้รับกระดาษและเทปกาวคนละ ๑ ชิ้น แต่ละคนวางกระดาษกับพื้นติดเทปกาวให้แน่น แล้วยืนบนกระดาษของตนเอง แล้วจะมีผู้เล่นที่เป็นเป็ดอีกตัวพยายามหารังที่ว่าง เป็ดที่เหลือจะพยายามป้องกันไม่ให้เป็ดตัวดังกล่าวได้รัง เช็คเวลาที่รักษารังได้นานที่สุด ถ้าถูกชิงรังได้ถือว่าแพ้ เป็ดทุกตัวสามารถย้ายรังได้ไปแล้วห้มกลับที่เดิม
_ เกมที่ ๔ เกมหอคอยสูง วิธีเล่นครูจะแจกกระดาษหนังสือพิมพ์ให้คน ๔ แผ่น กระดาษเทปกาว คนละ ๖๐เซนติเมตร ให้สร้างหอคอยให้สูงที่สุด แต่ละกลุ่มนำกระดาษมาม้วนตามแนวยาวทำเป็นฐานสามขาบ้าง บางกลุ่มม้วนต่อกันเป็นแนวยาวเส้นเดียวแล้วจะนำไปติกเพดาน ซึ่งตัวเราเองอยู่ในกลุ่มนี้ มี ๔ คนคือ ผอ.ปกรณ์ ครู ปวีณ์มาศ ครูวรรณิกา กลุ่มอื่นเป็นสามขาตั้งกับพื้น กลุ่มนี้จะติดเพดานลงมาติดกับพื้น จึงนำเก้าอี้มาซ้อนกัน ๖ ตัว ตัวเราขึ้นเก้าอี้เพื่อนำปลายกระดาษติดบนเพดานแต่ไม่ถึง จึงก้าวลง ขาลงถึงพื้นปรากฏว่าสะบ้าเข่าซ้ายหลุดทำให้ล้มลงมือซ้ายเหวียงออกไปรับน้ำหนัก ทำให้กระดูกข้อมือแตก ในขณะนั้นปวดที่เข่าและข้อมือมากจึงดึงสะบ้าเข่าเข้าที่เองที่ข้อมือเห็นกระดูกโปนออกมาคิดว่ามันซ้นจึงใช้มืออีกข้างดึงเพื่อให้เข้าแต่มันไม่เข้า หลายคนช่วยกันปฐมพยาบาลเอาไม้บรรทัด กล่องสี เทปกาวมาพันข้อมือไว้ แล้วนำส่งโรงพยาบาลลำปลายโดยรถของคุณครูแดงมีผอ.ชุมผล ผอ.ปกรณ์และคุณครูบัวหอมไปส่ง
ภาคบ่ายเลยอดเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น