เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ณ ลำปลายมาศพัฒนา
วันนีเดินทางมาถึงเวลา 14.00นโดยรถตู้ของครูอุธาน โคตรภักดี ผู้ที่มาด้วยกันมีคุณครูบัวหอม อนุรักษ์
ครูวรรณิกา สุพรรณ ครูปวีณ์มาส จิรกุลอรุณวัชรและน้องกุ้งของมูลนิธิเวปโฟไทย เข้าพักบ้านดินห้อง12มีสี่คนวันแรกมีสามคนประกอบด้วย ผอ.ดรุณ ไชธวัช โรงเรียนป่ากลาง ครูอั๋น โรงเรียนป่ากลาง ส่วนผอ.ปกรณ์ ศศิวไพสิทธิ์ตามมาทีหลัง
ห้องนอนมีสี่เตียงเป็นห้องแอร์ กระจกเงา เตารีด ผ้าห่ม หมอน ไฟฟ้าหัวเสา 3 จุดอย่างอื่นไม่มี หน้าห้องมีเครื่องทำน้ำร้อน  น้ำเย็น แก้ว แก้วกาแฟมีนาฬิกา1เรือน ห้องน้ำอยู่ข้างนอกมีสี่ห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่น ฝักบัว อ่างล้างหน้า กระจกเงา
1สิงหาคม2557
_ตื่นนอนเวลา 5.30 น.ทำธุรส่วนตัว
7.30ไปรับประทานอาหาร เมนูวันนี้น้ำพริก แกงเห็ด เนื้อทอด ปลาทอด ผลไม้ เงาะ
8.30 เข้าห้องประชุมพบผอ.และคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ตัวแทนโรงๆเรียนออกมาทักทายโดยกล่าวคำว่า อรุณสวัสดิ์ให้ทุกท่านอยู่ในท่าที่สบายค่อยๆหลับตาลงกำหนดลมหายใจเข้าออก
หลังจากนั้นครูแต่ละคนนำเสนอแผนจัดการเรียนรู้ในควอเตอร์ใหม่ดังนี้
ป.1นำเสนอ จุดประสงค์ในควอเตอร์แรก(คือเรื่องข้าว) คำถามี่หนึ่งนักเรียนเห็นอะไรบ้างในแปลงนา ครูคอยกระตุ้นคำถาม ให้นักเรียนนำเมล็ดพันธ์ข้าวมาจากบ้านถามผู้ปกครองว่าพันอะไร
สัปดาห์แรกทำการเพาะ - สัปดาห์ที่ห้ถ้าเรากินอาหารเหมือนข้าวจะเป็นอย่างไรสัดาห์ที่หกแยกเมล็ดพันธ์ข้าวที่นำมาจากบ้าน
7-อาหารที่แปรรูปจากข้าว เช่น ข้าวโพด ชาข้าว ขนมครกเป็นเรียนรู้อาหาร
8. สัปดาที่แปด จัดตลาดผลิตพันธ์จากข้าว
9. การเปลี่ยนแปลงของคนพืชสัตว์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร
10.สรุปองค์ความรู้
เปิดโอกาสให้ซักถามหรือเพิ่มเติมหลังจากนำเสนอ กระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เด็กปฺ1ต้องเรียนคือการงอก การเจริญเติบโต ปัจจัยการเจริญเติบโต ชนิดของราก ทักษะที่ได้คือ การสังเกต การสำรวจ การทดลอง
ข้อเสนอของผอ ควรมีแก้วที่มีสำลีเพื่อทดลองการงอกของข้าวซึ่งจะเห็นการงอกของข้าวในแก้ว ผลิตพันจากข้าวควรแปลกๆการทำคู่ขนาดควรมีผู้ปกครองมาช่วยในขั้นตอนการเตรียมดิน ความเป็นวิทยาศาสาตร์ ด้านสังคม วัฒนธรรม
ครูต๋อย_ ควรมีสมุดบันทึกให้เด็กบันทึกดีไหมระหว่างเรียนรู้ ในการสำรวจควรสำรวจสิ่งเล็กๆในบริเวณรอบข้างด้วย
ผอ.ควรมีข้าวมานำเสนอในการทำจิตศึกษาด้วย0
ครูต๋อย ให้ใช้คำถามที่หลากหลาย
ครูภาณุวัฒน์_ปัจจัยที่ช่วยในการงอกบางคนเอาเม็ข้าวเสียบในต้นกล้วยข้างก็งอกปัจจัยการงอกไม่ได้เกิดจากดินเป็นต้น
ครูวิทย์เพิ่มเติม_การงอกของเมล็ดข้าว ระบบนิเวศน์
ผอ.เด็กชั้นป1ควรได้เรียนรู้ในสิ่งต่อไปนี้1.ปัจจัยการงอก2.ปัจจัยการเจริญเติบโต 3. ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ 4.เปรียบเทียบใบข้าว 5.ระบบนิเวศน์
ด้านสังคมวัฒนธรรม _งานบุญข้าวจี่
ด้านเศรษฐศาสตร์_ความคุ้มค่า การเพิ่มมูลค่า
บรรยากาศ ในห้องเรียน_เช่นใช้แก้วใส่ข้าวชนิดต่างๆทั้งข้าวเปลือกข้าวสาร ฟางข้าว หรือต้นข้าว แกลบ รำ

ป.2
เรื่องถั่ว
Week1. สร้างแรงบันดาลใจดูเรื่องการเดินทางของถั่วงอกจากรายการกบนอกกะลา
Week2. ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรเขียนสิ่งที่รู้แล้ว อยากรู้ทำปฏิทิน
Week3 ถั่วในประเทศไทย. ที่มาของถั่วในท้องถิ่นมีถั่วกี่ชนิดอะไรบ้างให้เด็กรวบรวมเมล็ดพันธุ์การจัดหมวดหมู่ของถั่ว เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของถั่วกับคน ปัจจัยการงอดมีน้ำ อุณหภูมิ อากาศออกซิเจน
Week4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่ว ผอ.ปัจจัยการเจริญเติบโตคือแรงดึงดูดรากเข้าหาแรงดึงดูด ยอดหนีแรงดึงดูด
Week5
Week6
Week7
Week8
Week9
Week10

ป.3 เรื่องผ้า  ความเป็นมาความสำคัญ จุดประสงค์ วิธีการเรียนรู้ คำถามนักเรียนมีวิธีการเรียนรู้อย่างไร

Week1.
Week2 ความสำคัญที่มาของผ้า จะนำผ้ามาใช้อย่างไร การมัดย้อม
Week3 กระบวนการทอผ้า ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องมือการทอ การทักนิตติ้ง
Week4 การทอผ้ามีผู้ปกครองแนะนำ
Week 5 ผลิตพันธ์ุจากผ้า ชนิดของผ้า ผลิตพันธุ์จากผ้า
Week6 การดูแลรักษาซ่อมแซมเสื้อผ้า การพับผ้า รีดผ้า เครื่องหมายในเสื้อผ้า
Week7 วิธีเพิ่มมูลค่าจากเศษผ้า
Week8 นำผลิตพันธ์ุเปิดตลาด
Week9  อีก20ปีข้างเสื้อผ้าจะเป็นอย่างไร ย้อนหลังอีก20ปีมีเหตุปัจจัยอย่างไร
Week10. สรุปองค์ความรู้
ผอ. ทำไมเราต้องถักแค่weekเดียว  อะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ
ป.4 เรื่อง animation
Week1 ค้นหาเรื่องที่อยากเรียนรู้โดยดูคลิป ให้นักเรียนลองวาดแสดงอารมณ์ ลักษณะการเคลื่อนไหว ให้ใครมาช่วยได้บ้าง ห้ามครูวาดให้ดู ดูวีดิโอพวกstopmotion ดูแอนนิเมชั่นไทยเรื่องก้านกล้วย
Week2 กระบวนการวางแผนการเรียนรู้ เขาอยากเรียนรู้อะไร รวบรวมนำมาสรุปเป็นmind map
Week3  เริ่มจากการวาดสื่ออารม การเคลื่อนไหว
Week4 ประเภทของแอนนิเมชั่น draw animationของตัวเองของกลุ่ม ผอ.ฝากพอเขาเป็นให้ดู้เนื้อหา ประเด็นที่เหมาะสม. เทคนิคการถ่ายทอด ครูภาณุวัฒน์ให้ตัดสิ่งที่ยากออกไปไม่ต้องเน้นประเภทให้มากให้ฝึกทักษะให้มากๆ
Week5
Week6
Week7
Week8
Week9
Week10
ป.5 ครูหน่อไม้ เรื่องอาเซี่ยน
Week 1 ตั้งชื่อหน่วย วาดภาพตกแต่งห้อง
Week 2 ออกแบการเรียนรู้ สิ่งที่รู้และอยากรู้ทำปฏิทิน
Week 3 ทำไมต้องมีอาเซี่ยนดูคลิปแต่ละประเทศนักเรียนได้อะไรจากคลิปนี้ ผอ.เราจะเปิดกระบวนเรียนรู้อย่างไรที่ไม่ใช่การสอนเช่น เส้นชักคะเย่อความคิด เราควรให้เขารู้จักอาเซี่ยนก่อน เอาคำถามว่าทำไมต้องมีอาเซี่ยนออกไปก่อน ควรเรียนวัฒนธรรมประเพณี เผ่าพันธุ์ การปกครอง
Week 4
Week 5 ศาสนา อารยธรรมของแต่ละประเทศ
Week 6 หน้าที่พลเมือง
Week 7 สภาพภูมิอากาศ
Week 8 เปรียบเทียบสภาพ
Week 9 อาเซี่ยนในอนาคต ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Week 10 สรุป
ป.6 ป่าโคกหีบtopic
W.1 สำรวจป่าโคกหีบสร้างแรงบันดาลใจ
W. 2 วางแผนการเรียนรู้ คำถาม นักเรียนจะออกแบและวางแผนการเรียนรู้อย่างไร
W. 3 คุณค่าและความสำคัญของป่า คำถามถ้าไม่มีป่าเราจะหาอาหารอย่างไร เราจะดำรงชีพในป่าอย่างไร การเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ในชุมชนเช่นขนุน มะม่วง
W. 4 ประเภทของป่า พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ความแตกต่างของป่าใช้card and chart
W. 5 ปัญหาและการอนุรักษ์ ออกแบบการสำรวจเชิญผู้นำชุมชนมาหาวิธีแก้ปัญหา
W. 6 ป่าโคกหีบกับเส้นทางวัฒนธรรม เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเล่าเรื่องราว
W. 7 ห่วงโซ่อาหารของป่าโคกหีบ ระบบนิเวศน์ ให้นักเรียนสำรวจ
W. 8 ทดลองระบบนิเวศน์ การสังเคราะห์แสง การคายน้ำ
W. 9 ภูมิปัญญาและอนุกรักษ์สมุนไพร ทดสอบน้ำสมุนไพร
W. 10 สรุปและนำเสนอโครงงาน ผ่านการแสดงโครงงาน กลอน เพลง ดนตรีเป็นต้น
ผอ.อยากให้ย่อเหลือ7สัปดาห์ที่เหลือเข้าชุมชนเพื่อรณรงค์เรื่องต่างๆในชุมชน
ภาณุวัฒน์ การทำละครนำเสนอเพื่อชุมชน
ครูต๋อย ควรสร้างปัญหาที่เปิดกว้างมากกว่าป่าโคกหีบ ถ้าไม่ป่าจะเกิดอะไรขึ้นและจะทำอย่างไร
ม.1topic: eat well live well. กินดีอยู่ดี
ม.3wisdom timeline
Kindergarten. : ครอบครัวchicken
_ ปัญหาและความสำคัญของหัวเรื่อง
_. จุดประสงค์
_ 1-2สร้างความตระหนักให้อยากเรียนรู้
_ 3 ตั้งป้าหมายรายสัปดาห์
-4 อธิบายบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัว
_5
W.1
W. 2
W. 3
W. 4
W. 5
W. 6
W. 7
W. 8
W. 9
W. 10
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลให้อาหาร น้ำ เด็กต้องปลอดภัยจากโรคจากไก่ ไก่ต้องปลอดภัยจากสัตว์พวกแมว สุนัข มือเด็ก บันทึกหลังสอนควรมีขั้นตอนและภาพหรือชิ้นงานลงในแผนเลย
ภาษาอังกฤษ โครงสร้างมีสามส่วนคือ ขั้นสนทนากับคำถามง่ายๆในชีวิตประจำวัน ขั้นสอง การสอน 30นาที  วันแรกการอ่านวรรณกรรม วันที่ สอง การใช้ภาษา วันที่สามการนำเสนอ วันที่สี่การทำข้อสอบหรือ วันแรกอ่านวรรณกรรม วันที่สอง ถอดหลักภาษาจากเรื่อง วันที่สาม

W.1
W. 2
W. 3
W. 4
W. 5
W. 6
W. 7
W. 8
W. 9
W. 10
พักรๆับปรๅะทานอาหารกลางวัน
เริ่มการเรียนรู้ภาคบ่าย
_ผอ web4thaiเคยช่วยโรงเรียนด้านไอทีเขาอยากช่วยด้านการเรียนการสอนเลยให้ท่านมาฝังตัวที่นี่1เดือนที่นี่ยังไม่เคยมีเลยมาแชร์ว่าเราจะอยู่กันอย่างไร เป้าหมายที่เวปทูไทยทำก็ปิดตัวไปด้วยเวปโฟไทยก็ปิดตัวไปด้วย
หลัง1กันยายนคนบริจาคเงินอยากบริจาคมาที่ลำปลายมาศพัฒนาเพื่อช่วยโรงเรียนทั่วประเทศ โรงเรียนกำลังคิดโครงการที่เป็นประโยชน์ เราอยากเลือกโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาแบบPBL ในที่สุดให้สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่นั้นๆ คุณเพียร์ให้ลำปลายมาศรับผิดชอบในการพัฒนาตามเป้าหมายที่คุณเพียร์ต้องการ ทิศทางก็จะเป็นประมาณนี้
โครงการโรงเรียนตัวอย่างจะมีขึ้นภายใน 4-5ปีนี้โดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการภายได้การสนับสนุนของคุณเพียร์และกระทรวงศึกษาธิการ
_เมื่อท่านมาอยู่ที่นี้ อยากให้ท่านรับรู้ถึงสิ่งที่เราประสบต้องคุยกันก่อนเบื้องต้
อันแรก _ครูทุกคนมีงานไม่มีเวลามาดูแลท่าน ตลอดเวลามีผู้เข้ามาอบรมท่านสามารถเข้าเรียนรู้ได้
อันที่สอง_ อาหารวันจันทร์ถึงศุกร์ เช้า กลางวัน ส่วนเย็นมี2แบบคือมีเครื่องครัวให้และวทำเอง หรือให้แม่ครัวทำให้ เสาร์ อาทิตย์หากินเอง
อันที่สาม ที่ทำงานโต๊ะทำงานอยู่ที่ข้างล่าง

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝึกเขียนบล็อกครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากคุณครูอ้อนแนะนำดีมากแต่ปัญหาคอมช้า เน็ตช้าในการดาวโหลดและอัพโหลด

    ตอบลบ