เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สังเกตกิจกรรมจิตศึกษา

๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗
กิจกรรมวันนี้
- รับประทานอาหารเช้า
-สังเกตกิจกรรมหน้าเสาธง
- สังเกตจิตศึกษาป.๔.ป.๑ ป.๔มีครูบัวหอม  ครูทองดี ป.๑มีครูวรรณิกา ครูปวีณ์มาส
-ภาคบ่ายสังเกตกิจกรรมบอดี้สแกนชั้น ป.๔และกิจกรรม PBLครูกานสังเกต ป.๒ ครูตุ๊กตา สังเกตป.อนุบาล,ครูบัวหอม ชั้นป.๕  ครูทองดี ชั้น ป.๔
-กิจกรรม AAR รายวัน
เริ่มกิจกรรม
- เวลา ๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
- ๘.๐๐ น. สังเกตกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเริ่มจากชักธงชาติ  ไหว้พระ ร้องเพลงขอบคุณสรรพสิ่ง เดินเข้าชั้นเรียน
- ในชั้นเรียนป.๔ สังเกตกิจกรรมจิตศึกษาโดยครูภร เป็นผู้นำทำกิจกรรมจิตศึกษา นักเรียนจะนั่งล้อมกันเป็นวงกลมโดยมีคุณครูนั่งแทรกเป็นช่วงๆ สังเกตนักเรียนอยู่ในท่าสงบมากแม้จะแหย่กันบ้างแต่ก็ไม่เป็นการรบกวนคนอื่น ครูเริ่มให้เด็กทำกิจกรรมเบรนยิมผ่านเรื่องเล่าที่เตรียมมาเมื่อเห็นว่าเด็กสงบแล้วครูก็ป้อนคำถามว่าปิดเรียนไปเราไม่ได้เจอกันมานานกี่วันแล้ว
ครูภรนำพี่กล่องเมล็ดถั่วแดงและพี่ดอกรักครูก็ป้อนคำถามว่าสิ่งที่ครูนำมาคืออะไร ครูส่งสิ่งเหล่านันให้เด็กโดยถั่วแดงส่งเวียนซ้ายให้เด็กไหว้ก่อนรับแล้วหยิบคนละกำมือส่งต่อให้เพื่อนจนถึงคนที่อยู่กึ่งกลางห้อง ส่วนดอกรักก็ส่งเวียนซ้ายไปจนถึงคนที่ได้ถั่วให้เก็บกล่องไว้ด้านหลังของคนสุดท้ายที่ได้รับ  ระหว่างนั้นครูภรจะมีเรื่องเล่าประกอบโดยตลอดทั้งให้เด็กเห็นคุณค่าของอวัยวะที่เราใช้ประโยชน์ เมื่อเด็กได้ครบครูป้อนคำถามว่าสิ่งนั้นมีรูปร่างลักษณะ สีเป็นอย่างแตกต่างหรือเหมือนกันเป็นต้นระหว่างรอคนที่ไม่เสร็จครูจะบอกให้ส่งกำลังใจไปให้เพื่อนที่ทำไม่เสร็จหรือทำเบรนยิม
หลังจากนั้นให้เด็กแปลงรูปสิ่งที่ได้รับเป็นสิ่งต่างๆที่ตนเองไปเจอมาช่วงปิดเรียน ครูจะเริ่มอธิบายรูปของคุณครูก่อนแล้วจึงถามนักเรียนที่ละคนนักเรียนจะบอกภาพของตนเองว่าเป็นอะไรและบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นภาพนั้น ครูก็จะขอบคุณจนถึงคนสุดท้าย
ระหว่างกิจกรรมมีเด็กเล่นหรือไม่สนใจครูจะใช้คำถามว่าเพื่อนทำรูปอะไร เมื่อครบทุกคนครูให้ทำกิจกรรมเบรนยิมและให้ตบมือแบบไร้เสียง  ผู้นำห้องที่นี่เรียกว่ามอนิเตอร์จำสั่งทุกคนทำความเคารพครู  เด็กๆจะยกมือไหว้และกล่าวคำว่าขอขอบคุณ คุณครู......ทุกคน
จกนั้นให้เด็กทีละกลุ่มยืนขึ้นแล้วไปนั่งเป็นแถวๆรอเรียนวิชแรกต่อไป ว฿่งวันนี้วิชาแรกของป.๔เป็นภาษาอังกฤษ
- การแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับกับกลุ่มเพื่อนในห้องทำงาน โดยป.๔ เริ่มนำเสนอก่อนโดยคุณครูเอ๋ ครูบัวหอม ครูแต๋และตัวเองมีข้อสังเกต ว่าผู้นำกิจกรรมมีเสียงที่นุ่มนวล เบา และมีสีหน้ที่เป็นกัลยาณมิตรกับเด็กๆ ครูจะให้ความสำคัญกับพฤติกรรมเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ
- ชั้นป.๑ ครูต๋อยนำเสนอโดยมีกล่องที่ปิดด้วยผ้าขาวม้า แล้วเด็กสนใจว่าข้างในมีอะไรและครูต้องเตรียมคำถามง่่ายๆให้เด็กได้คิดได้ตอบ มีเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นพอทำกิจกรรมแรกเสร็จก็จะออกมาอ่นหนังสือข้างนอกห้อง ครูก็จะปล่อย เมื่อใดที่เขาสนใจเขาจะกลับเข้าร่วมกิจกรรมเอง
ดังนั้นครูต้องเตรียมกิจกรรมเพฉพาะให้เด็กประเภทนี้ แต่จะไม่ใช้พฤติกรรมเชิงลบกับเด็กเพราะจะยิ่งทำให้เขาเกิดการต่อต้านมากยิ่งขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น