เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐น.พยายามส่งรายงานวันที่ ๑ แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากโปรแกรมเอกพลอเลอร์ไม่ดีจึงไม่สำเร็จ หลังจากนั้นไปรับประทานอาหาร เวลา ๐๙.๐๐น. เข้าห้องเรียนพบกับครูพร ครูต๋อย ครูอ้อนโดยครูพรและครูต๋อยให้แง่คิดวิธีการเกี่ยวกับการจัดจิตศึกษา ส่วนครูอ้อนให้ลงProgram Picasa เพื่อโพสลงบนinternetme.ทำทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และการcapture ภาพโดยการฝึกทำตามขั้นตอนที่ครูอ้อนสอน ส่วนใหญ่ทำได้มีติดปัญหาบ้างเล็กน้อย มีวิทยากรคอยช่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น