เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมร่วมเรียนรู้ ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ (1 สิงหาคม 2557)
1. แนวทางการและกระบวนการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ของแต่ละชั้น
2. วิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละคน
3. การสร้างบล๊อกเพื่อเผยแพร่ผลงน
4. การรักษาและดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้น่าอยู่อาศัย มีต้นไม้มากหลากพันธุ์ รายรอบโรงอาหารก็เต็มไปด้วยสมุนไพรที่สามารถเก็บใช้ประกอบอาหารหรือกินได้ไม่มีสารพิษ
5. ความรับผิดชอบc]และภารงานของครูแต่ละคน
สิ่งที่จะนำไปใช้กับโรงเรียนและตนเอง
1. กระบวนการทำงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2. การเตรียมแผนจัดการเรียนรู้ในแต่ละควอเตอร์แต่ละtopic
3. ความร่วมมือและการเสียสละที่มีต่องานและความรับผิดชอบต่อหน้ที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น